Organisasjonen

 Organisasjonen  Landsstyret  Regioner  Kulturansvarlige  Administrasjonen

Gartnerhallen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt, bær og planter kan ha medlemskap i Gartnerhallen SA

Medlemskapet registreres på organisasjonsnummer. Inntil to personer knyttet til enkeltpersonforetak kan registreres i et felles medlemskap. I andre foretaksformer skal alle eierne av foretaket registreres i et felles medlemskap. Hvert medlemskap har inntil to stemmer iregionenes årssamlinger forutsatt at det er registrert to eller flere medlemmer innenfor et felles medlemskap.

Flere medlemmer samarbeider om produksjon og levering lokalt i pakkeri, bærmottak og om terminalfunksjoner.

Gartnerhallen samarbeider med de andre grøntprodusentene i Norge i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) om produksjonsplanlegging og markedstilpassning.

Gartnerhallen SA samarbeider med de andre aktørene i norsk matproduksjon og foredling bl.a. gjennom Norsk Landbrukssamvirke.