Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING FRA BAMA GRUPPEN AS

(15.05.02) Nordens største og mest effektive anlegg under etablering:

Offensiv satsning for bedre og rimeligere matpotet

(Oslo, 13. mai 2002) Nordens største og mest effektive anlegg for foredling av poteter er under etablering på Grinder i Grue kommune i Hedmark. Som en videreføring av det positive arbeidet Hverbergsmoen Potetpakkeri a/s og Coop Norge a/s har gjort for norsk potetproduksjon, etableres det nå et nytt selskap for foredling av poteter der Bama Gruppen AS og Knut Amund Bakken går inn som aksjonærer. Knut Amund Bakken er dagens eier av Hverbergsmoen Potetpakkeri AS og selskapsnavnet videreføres. Dette blir Norges største og mest effektive produksjonsanlegg for vasking, sortering og pakking av poteter. Anlegget skal fortrinnsvis levere produkter for salg til NorgesGruppen, Rema 1000, Coop og storkjøkkenmarkedet. I det nye selskapet får Bama 51,1% og Knut Amund Bakken 48,9 % av aksjene. Det nye selskapet vil straks etter stiftelsen kjøpe maskiner og løsøre fra Hvebergsmoen Potetpakkeri a/s og Bama's eksisterende potetanlegg.

Etableringen av det nye selskapet, som ligger på Grinder i Grue kommune i Hedmark, vil over tid erstatte fire av dagens foredlingsanlegg for poteter. Bama har i dag virksomhet i Moss, Stange, Jaren og Skarnes. I første omgang vil 14 årsverk på Jaren og i Moss bli berørt, men samtlige ansatte vil enten få tilbud om jobb eller støtte til omstillingstiltak for annet arbeid.

Parallelt med etableringen av det nye selskapet for foredling av matpoteter, har Knut Amund Bakken og Bama Gruppen AS etablert et felles industriselskap, Potetpartner AS, for produksjon av Sous Vide poteter til dagligvaremarkedet.

- Satsingen på et nytt sentralanlegg for Østlandsområdet har blant annet latt seg realisere ved at vi i Coop Norge a/s aktivt støtter prosjektet. Coop Norge a/s viser aktiv vilje til å satse på norsk produksjon og pakking av matpotet. Dette anlegget vil sikre en langsiktig konkurransekraft og produsentene i Nordgrønt, som leverer til Coop Norge a/s, er garantert leveranser gjennom anlegget til konkurransedyktige betingelser sier Øyvind Bergstrøm, Disponent i Coop Norge a/s. Samarbeidet innbefatter også arbeidet rundt settepoteter og matpotet til industrielle formål. Dette er meget viktige områder for å bedre kvaliteten på matpotet overfor forbruker.

Styrker norsk potetproduksjon

Blant potetprodusentene er reaksjonene positive til et mer effektivt produksjonsanlegg for poteter i Østlandsområdet: - Denne satsingen vil styrke norsk potetproduksjon, etablere større og mer effektive anlegg og samler kompetansen og profesjonaliserer produksjonsmiljøene. Dermed legges også et grunnlag for å bedre kvaliteten. Etableringen av dette anlegget bidrar dessuten til å sikre økonomi i leveransene for produsentene i alle relevante produksjonsområder på Østlandet nord for Oslo. Satsingen vil også styrke arbeidsplassene i en konkurranseutsatt potetindustri, der produksjonsvolumene de siste årene har falt i takt med et betydelig lavere potetforbruk i norske husholdninger, sier Gartnerhallens leder, Per-Odd Gjestvang.

Fremtidsrettet løsning

- Denne potetsatsningen kommer som et resultat av et strategisk samarbeid mellom Bama Gruppen AS og AL Gartnerhallen der vi i fjor høst konkluderte med å utrede og eventuelt etablere ett felles anlegg for foredling av poteter i Østlandsområdet, sier konserndirektør Øyvind Briså i Bama Gruppen AS. - Den løsningen som nå er valgt gir både en raskere og rimeligere realisering av et slikt prosjekt enn om vi skulle ha bygget dette selv. I tillegg får vi ledelseskompetanse og infrastruktur med på kjøpet, sier Briså, som legger til at man har åpnet for å slippe aktive produsenter inn på eiersiden i det nye selskapet dersom dette er ønskelig og formålstjenlig.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konserndirektør Øyvind Briså, Bama Gruppen, tlf .91.86.71.35
Disponent Øyvind Bergstrøm, Coop Norge a/s, tlf 22.89.95.95
AL Gartnerhallen v/styreleder Per-Odd Gjestvang, tlf. 90.04.90.69
Styreleder Per Skjervold, Nordgrønt BA, tlf 90.52.71.88
Knut A. Bakken, 91.54.50.88