Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Nytt landsstyre i Gartnerhallen SA

Årsmøtet i Gartnerhallen SA gjenvalgte Anders R. Nordlund som styreleder. Med seg i styret har Nordlund, June Eike som nestleder og Bente Stensland, Lars Ullern, Torbjørg Austrud og Geir Tore Berg som styremedlemmer. De to sistnevnte, nyvalgte medlemmer i landsstyret.

Bilde: Nytt landsstyre i Gartnerhallen SA, (fra venstre) June Eike, Anders R. Nordlund, Bente Stensland, Lars Ullern, Geir Tore Berg og Torbjørg Austrud.

- Etter noen år med svakere utvikling og til dels mangel på volumvekst, ser vi nå at det har vært sterk vekst i markedet fra og med andre halvår i 2012 - en vekst som også forstetter inn i 2013, sa Anders Nordlund i sin tale til årsmøtet. Medlemsmassen i Gartnerhallen er i løpet av 10 år nesten halvert, og talte ved utgangen av forrige år 1130 produsenter. I samme periode har imidlertid omsetningen per medlem tredoble seg. - Det er viktig for oss å være leveringsdyktige, og da kan vi ikke ha for stor avskalling i medlemsmassen. Vi har klart å levere nok varer til tross for strukturrasjonalisering, men særlig innenfor potet og frukt er leveringsdyktigheten utsatt hvis vi blir for få produsenter. Dessuten er det viktig å ha en viss medlemsmasse for å få gjennomsalgskraft i spørsmål som omhandler rammebetingelser, sier Nordlund.

Les mer i Gartnerhallens Årsrapport for 2012.

3. april 2013