Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerkongressen 2012: 

”FRUKT OG GRØNT FRÅ HEILE LANDET”

Hotell Alexandra, Loen, 2. – 4. november 2012


Velkommen til Gartnerkongressen 2012

Kva skal til for å betre samarbeidet og mangfaldet hjå produsentar av frukt, bær og grønsaker? Gartnerhallen SA inviterar deg til to gryande dagar med fagleg påfyll, bygging av nettverk og sosial hygge. 

Spennande ledsagerprogram begge dagane med mellom anna, bading og spa, busstur til Lodalen og fottur til Lostølen, begge med lokalkjent guide. Vinsmaking eller tur til fabrikkutsal hos Skogstad, Ricco Vero eller Moods of Morway. For barna vert det rikeleg med tilbod med bading, natursti og leikerom i regi av 4H i Loen.

Sponsorar og utstillarar er tilstades med informasjon, smaksprøver og tilgjengeleg for spørsmål og diskusjon.

Påmelding og informasjon om priser – klikk her!  

Program 

Fredag 2. november
kl 10:00 Utstilling opnar
kl 12:00 Lunch
kl 13:00 Opning av kongressen ved styreleiar Anders R. Nordlund
kl 13:15 Velkomen til Stryn ved ordførar Sven Flo
kl 13:30  ”Frukt og grønt frå heile landet” ved statssekretær Harald Oskar Buttedahl 
kl 14:15 Supermarkedenes rolle for produksjon av frukt og grønt, ved Pål Westby 
             (Norgesgruppen) og Vegard Kjus (Meny-Ultra) 
kl 14:45 Utstilling - frukt og grønt
kl 15:30 BAMA: Status i markedet og satsinga framover, ved Rune Flaen
             "Vekstmuligheter for norsk produksjon sett fra BAMAs side" ved Henrik Raastad-Hoel 
kl 16:30 Kulturgrupper
kl 18:30 Lauging
kl 20:00 Middag (buffet)

Laurdag 3. november 

kl 09:00 Kreativ oppstart på dagen v/ Yngvar Andersen (frå ”Puls”)
kl 09:30 Veksthusnæring i skvis mellom marknad og klima: Kva grep kan aktørane i og rundt 
             næringa ta for å møte "utviklinga"? ved Reidar Almås, Norsk Bygdeforskning
kl 10:00 Plantevern og resistensproblematikk ved Arne Stensvand
kl 10:45 ”Arena Frukt og Bær” – samarbeid for auka verdiskaping v/ Stein Harald Hjeltnes
kl 11:15 Utstillingsvandring, frukt og grønt
kl 11:45 Matmerk ved Tom Roterud
kl 12:15 Frukt og grønt i kosthaldet ved Frode Slinde
kl 13:00 Lunch og utstilling
kl 14:30 Utviklinga i EU på frukt og grønt ved Bjørn Eidem
kl 15:00 ”Ung Bonde – Grip sjansen” ved Petter Andersen 
kl 15:30 Produksjonsplanar ved Clas Huseby
             Nytt frå Gartnerhallen og oppsummering ved Arnt Foss
kl 16:30 ”Gartnerhallen - Bama duellen”
kl 19:30 Mengestund
kl 20:00 Festmiddag m/ underhaldningsinnslag, prisutdelingar med meir

Med atterhald om endringar i programmet.

Fotokonkurranse
Alle produsentar er invitert til å sende inn bilete i konkurransen om kåring av beste bilete frå vekstsesongen 2012. Biletet må sendast til gartnerhallen@gartnerhallen.no, innan 15. oktober 2012.

Praktisk informasjon
Påmeldingsfrist 15. september 2012 (premiering av fem som har meld seg på innan fristen)

Hotel Alexandra, opphald og pensjon
- Dobbeltrom, heilpensjon iht. program kr 4.175,- per person
- tillegg for enkeltrom, kr 600,-

For ikkje-buande

- Dagmøtepakke, lunsj og kaffipausar, kr 475,- per dag
- Festmiddag laurdag, inkl. drikke til maten og underhaldning, kr 955,-

Kongressavgift kr 750,-

Transport
Vi oppmodar om samkjøyring til og frå konferansen.
Kart og vegbeskrivingar til Loen
- klikk her.