Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerhallen ønsker en enda bedre rekruttering av fagfolk til vår bransje!


Gartnerhallen ønsker å bidra til at grøntbransjen utvikler seg i tråd med forbrukernes behov og samfunnets ønsker. Gartnerhallen er et senter for kompetanseheving innenfor vårt fagfelt og er en pådriver for et stort forskningsmiljø som bidrar i utvikling av produksjonsmetoder. 

For at dette skal videreutvikles er vi avhengige av at ungdommen søker seg inn på våre fagområder når de velger skoler og studieretninger. Vi trenger noe fagfolk til forskning, rådgivning, undervisning, forvaltning og næringsliv i grøntbransjen! 

UMB på Ås arrangerte 5.oktober karrieredag for at bedrifter og organisasjoner skulle profilere arbeidsmarkedet for studentene. Gartnerhallen deltok med stand for å synliggjøre at grøntbransjen trenger nye gode fagfolk innen planteproduksjon framover. Gartnerhallen og produsentene trenger blant annet gode rådgivere, forskere, fagfolk hos leverandører, kunder, forvaltning og faglag. Det har vært utdannet svært få med faglig tyngde på planteproduksjon innen grønt de seinere årene. Gartnerhallens stand demonstrerte utviklingen med eletronisk G-sporing og bruk av QR-kode, samt smaksprøver av 4 ulike, fargerike nye og gamle betetyper. 

Responsen var positiv, og det var tydelig behov for å synliggjøre grøntbransjens spennende arbeidsmarked framover. Bransjen vår produserer grønnsaker, frukt, bær og poteter som er vinneren av alle matvarene både innen helse, miljø og klimafokus! Se folder om Gartnerhallen og mulig arbeidsmarked tilgjengelig som ble  utarbeidet for karrieredagen på Ås her.

Foto: www.studenttorget.no)