Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Ny norm for godteri til barn fikk Gartnerhallens Innovasjonspris! 


Utviklingsprosjekt har skapt norsk bringebæreventyr: Det norske ”bringebæreventyret”, et samarbeid mellom Gartnerhallen, BAMA, forskningsmiljøene og ikke minst offensive og fremtidsrettede bringebærprodusenter, ble under Gartnerkongressen i Lillehammer i helgen tildelt Gartnerhallens Innovasjonspris for 2010.

Juryen, som hadde fem nominerte kandidater å velge mellom, har i sitt enstemmige valg blant annet lagt vekt på at årets prisvinner viser at forskning og utviklingsarbeid gir resultater. Vinnerne har skapt et engasjement for satsing gjennom hele verdikjeden, fra jord til bord. En satsing som har skapt verdier i alle ledd av verdikjeden. Dessuten har årets prisvinnere bidratt til gode og sunne produkter som i stor grad konkurrerer med sukkertøy og iskrem, og som dermed har dannet en ny norm for godteri for barn.

Årets prisvinnere
Årets prisvinnere er skapt gjennom et samarbeid mellom Gartnerhallen, BAMA, forskningsmiljøene og offensive og fremtidsrettede bringebærprodusenter. Samarbeidspartnerne har, gjennom et felles målrettet arbeid, lykkes med å etablere en produksjon og omsetning i butikk av norske bringebær til ferskkonsum. At man har lykkes, viser uten tvil den eventyrlige volumutviklingen på bringebær til ferskkonsum i Gartnerhallens system. Fra et helt ubetydelig volum for ti år siden til at man i dag nærmer seg et årlig volum på bortimot en million kilo. Kort oppsummert testet forskningsmiljøene ved Bioforsk sammen med produsentmiljøene ut sorten Glen Ample i Norge. Sentralt i dette arbeidet sto Nina Heiberg, som gjennom sitt forsknings- og utviklingsarbeid jobbet fram sorten for produksjon i Norge. Nils Seljebø, på vegne av Gartnerhallen, så mulighetene og kjøpte sortsrettighetene for produksjon og omsetning av sorten Glen Ample. Jens Strøm i BAMA satte det hele i system gjennom et felles prosjekt med hele verdikjeden og forskningsmiljøene. Videre satte BAMA fokus på rask omsetning av fersk bær, samt synliggjorde mulighetene for omsetningen av bringebær for sine kunder. Sentralt i dette arbeidet har vært Cathrine Skogland og Roger Utengen som i sitt arbeid i BAMA har gjort et enormt markedsarbeid og innsalg mot BAMAs kunder. I tillegg hadde ikke ”bringebæreventyret” vært mulig uten en offensiv, dristig og fremtidsrettet satsing blant Gartnerhallens bringebærprodusenter.Innovasjonsprisen
A.L Gartnerhallens innovasjonspris er opprettet med bakgrunn i det fokuset som organisasjonen, produsentene og deres samarbeidspartnere har på forskning og utvikling, produktutvikling og tiltak som gir økte produksjonsmuligheter for frukt og grønt i Norge.

Formålet med prisen er å sikre et sterkt fokus på utvikling og nytenking innenfor frukt og grønt, og bidra til en fortsatt konkurransedyktig norsk produksjon på de kvaliteter som markedet vil ha. Innovasjonsprisen skal være en hederspris til den eller de som virkelig gjør en innsats på dette området, og som bidrar til økte produksjons- og foredlingsmuligheter innenfor frukt og grønt for A.L Gartnerhallens medlemmer.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Roterud, Organisasjons- og informasjonssjef i Gartnerhallen, tlf. 99 50 15 05