Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING

(08.04.02) Årsmøtet i A.L Gartnerhallen vedtok i møte på Gardermoen den 05.04.02 å innføre ny organisering. Årsmøtet vedtok Landsstyrets innstilling til ny regionmodell på alle punkter bortsett fra forslaget om å ha "årsmøtet" hvert 2. år.

Den nye regionmodellen skal legge til rette for en organisering etter kultur på regionnivå og sentralt nivå og gir derfor en sterkere kultur- og markedsorientering enn dagens modell. Den er en medlemsorganisasjon med forretningsdrift på dagens nivå. Den er tilpasset samarbeidsavtalene og den kundestruktur Gartnerhallen har i dag samtidig som den legger et godt grunnlag for beredskap i forhold til endringer i produksjonsstruktur, markedet og kundeforhold.

Regionmodellen deler medlemmene inn i 8 regioner (inkl. industriprodusentene) etter produksjonsområder (ikke fylkesgrenser). Det er tatt utgangspunkt i dagens produsentlag (i parentes).

1. GH Viken (Oslo og omegn og Østfold)
2. GH Mjøsen (Hedmark og Oppland)
3. GH Sør Norge (Vestfold, Telemark og Agder)
4. GH Rogaland (Rogaland)
5. GH Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre)
6. GH Midt Norge (Romsdal, Nordmøre og Trøndelag)
7. GH Nord Norge (Nord-Norge)
8. GH Industri (Industri)

Nåværende Produsentlag skal tas med på vurderingen av de konkrete grensene. Disse skal fastsettes av Landsstyret innen 15.11.02.

Regionene skal innføres fra 01.01.03 og ny organisasjon vil være formelt på plass etter årsmøtet i 2003.