Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerhallen på (e-)sporet 

Gartnerhallen er en produsentorganisasjon med dyktige produsenter, som sikrer forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler. Det stilles høye krav til produsentene og produktene innen kvalitetsaspekter, etisk og sikker produksjon og overholdelse av de lover og forskrifter som gjelder. Disse kravene kommer fra Gartnerhallen sentralt så vel som fra markedet, myndighetene, varemottakere og ikke minst forbrukere av frukt- og grøntprodukter.

Gartnerhallen har satt søkelys på riktig og dokumentert produksjon. Dette vil ikke bare tilfredsstille myndighetenes krav til elektronisk sporbarhet (e-sporing), men også bidra til økt tillit ute hos forbrukerne, bedre kontroll gjennom kjeden og mer fokus på norsk og god produksjon og dyktige produsenter. 

For å høste av alle disse fordelene, har Gartnerhallen laget et web-basert dokumentasjonsverktøy (GH Dokumentasjon) for produsentene tilhørende organisasjonen. GH Dokumentasjon tar for seg hele produksjonen, med forankring i KSL. Produsentene legger selv inn opplysninger om hvilket arbeid de har utført på hvilket skifte og hold til en hver tid, og hvordan dette arbeidet har blitt gjort. All informasjonen legges til via produsentens egen web-side på Gartnerhallens Intranett, og er i utgangspunktet private data. Dataene vil imidlertid bli lagret på en server i Gartnerhallen slik at de, via Gartnerhallen, vil kunne bli tilgjengelige for varemottakere og myndigheter dersom det skulle være behov for dette.

For å møte e-sporingskravene som myndighetene stiller, ønsker Gartnerhallen å benytte GH Dokumentasjon. Denne databasen kan brukes både som et sporingsverktøy for å spore produkter ned til hver enkelt åkerlapp og jorde og som et verktøy for å spore produktene horisontalt gjennom kjeden, fra jordet til bordet og tilbake igjen.

Frem i tiden, ligger også muligheten for å dra noe av informasjonen videre gjennom kjeden og helt ut til forbruker. En stadig økende etterspørsel fra forbrukere etter dokumentasjon, gjør at slik deling av data positivt kan bidra både i markedssammenheng og i kvalitetssammenheng. Forbrukeren ønsker å vite hvor maten kommer fra og hvem som har dyrket den. Et bilde av gården, produsenten, noen fristende oppskrifter og relevant næringsinformasjon via en butikkterminal, internett eller sms-søk vil kunne bidra til å rette fokus mot Gartnerhallens dyktige produsenter og de gode råvarene de kan tilby forbrukeren. GH Dokumentasjon vil signalisere at vi tar faget vårt på alvor og at vi har god kontroll på riktig produksjon og kvalitet – at dette er noe vi kan dokumentere!

Gartnerhallen har, i samarbeid med Bama, to e-sporingspilotprosjekter gående. Prosjektene er tilknyttet e-sporingssekretariatet nasjonalt så vel som e-sporingsgruppen for frukt og grønt ved Frukt- og grøntgrossistenes servicekontor. De to pilotene har som formål å implementere GH Dokumentasjon som et verktøy ute hos produsentene, for effektivt og konkret kunne møte e-sporings-, kunde-, myndighets-, KSL- og markedskrav. Videre ønsker vi at pilotene skal kunne legge til rette for effektiv vareflyt og produksjon via bruken av elektroniske løsninger innad i kjeden. En slik sporing skal bidra til mer oversikt og effektivitet i forbindelse med tilbakekallingsarbeid, så vel som å kunne spore handelsenhetene gjennom de forskjellige leddene i kjeden, og dermed bidra til en bedre kvalitetsstyring. 

De to pilotprosjektene, hos Elstøen Gartneri AS og hos Lågen gulrot AS, står i startgropa nå. De første etikettskriverne for printing av elektronisk lesbare høstekasseetiketter er allerede bestilt til produsentene som leverer til Lågen Gulrot. Med produsentenes noteringer i GH Dokumentasjon og deres nye høstekasseetiketter, vil sporingen starte allerede når produktene forlater jorda og samtidig bidra til effektivisering og god flyt inne på gulrotpakkeriet. Deltakerne i begge pilotprosjektene ser viktigheten av e-sporing i fremtiden, og vi gleder oss til et videre samarbeid i denne og kommende sesong. 

Sammen er vi på sporet!