Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Nå legges grunnlaget for sunne og produktive morelltrær 

Moderne morelltrær krever omsorg og stell for å produsere jevnt, store og kvalitetsmessige avlinger. 

En fruktprodusents hverdag utenom produksjonssesongen består delvis av vedlikehold på produksjonsarealer med tilhørende trær og planter. I disse dager arbeider morellbøndene med beskjæring av morelltrærene for å sikre korrekt størrelse på treet. 

Riktig størrelse på morrelltreet helt ned til antall grener, lengde på disse, etc. er nødvendig for å gi optimale avlinger med bær som er store og søte – to kriterier som er uhyre viktig for kundene, spesielt for vare som eksporteres. Kunnskapen om trepleien har vi opparbeidet gjennom egenerfaring samt bruk av norsk og nederlandsk ekspertise, forteller Rikard Lysne, morellbonde i Lærdal. 

For at et morelltre skal vokse på en god måte må det ha korrekt tilgang på god næringsrik jord, lys og vann. I Norge har vi, i motsetning til andre europeiske land, problem med trær som vokser for mye og for fort. Når et tre blir for kraftig med mange grener og blader, vil hver morell få for lite næring og lys. Det går ut over kvaliteten på bærene, som blir mindre i størrelse og mindre søte. 
I Norge er nok det viktigste kriteriet for salg enn så lenge at bærene er søte, men for eksportsalg er bærenes størrelse helt avgjørende. I resten av Europa har man hatt morellproduksjon i mange år, og her fant man tidlig ut muligheten for prisdifferensiering mellom kvaliteter på bærene. Som på mange andre kulturer er det størrelsen som har vært målingsenheten. 

Trestørrelsen er også avgjørende for innhøstingsmåten og dermed også totaløkonomien i produktkalkylen. De norske morelltrærene blir beskåret og holdt i en størrelse slik man gjør i Nederland og enkelte andre land som Sveits. I Frankrike derimot har man store trær som ikke beskjæres. Dette fører til større forskjeller i bærstørrelsen, ujevn smakskvalitet og en vanskeligere innhøsting. Faktisk kan man ende opp med å høste ett tre opp til tre ganger. 

Når man sammenlikner norske bær med andre lands produksjoner, ser vi at både størrelse og kvalitet er helt i verdenstoppen. Kvalitet skal vi fortsette å utvikle. Et av stegene er å beskjære trærene korrekt.