Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Lærdal Grønt BA er tildelt Gartnerhallens Innovasjonspris

Lærdal Grønt ble på årets Gartnerkongress som ble arrangert på Rica Hell Hotell i Stjørdal 2. - 4. november tildelt Gartnerhallens Innovasjonspris på 25 000 kroner. Det var Landbruksdirektør i Nord Trøndelag Kirsten I. Værdal som delte ut prisen til styreleder i Lærdal Grønt BA, Rikard Lysne, og de andre Lærdølingene som var til stede.

Gartnerhallens innovasjonspris er opprettet med bakgrunn i det fokuset som organisasjonen, produsentene og deres samarbeidspartnere har på forskning og utvikling, produktutvikling og tiltak som gir økte produksjonsmuligheter på frukt og grønt i Norge.

Det var flere verdige kandidater til den første innovasjonsprisen i Gartnerhallen, og Lærdal Grønt BA som fullt ut tilfredsstiller formålet til prisen. Til tross for delvis usentral beliggenhet i forhold til et hovedmarked og motgangsperioder med bl.a nedlegging av industrimottak, har årets vinner allikevel ikke har lagt seg nedpå, men sett nye muligheter for:

  1.  Nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt for denne produksjonen. Har hatt fokus på produksjonstekniske løsninger for dyrking og pakking . Det er skapt en løsning for samarbeid som har vært med på å løfte et helt produsentmiljø, og som har bidratt til motivasjon og rekruttering.

  2.  Bidratt til positiv utvikling for salg og omsetning gjennom blant annet fokus og vilje til å finne pakkeløsninger for bedre holdbarhet i omsetningen, utvidet sesong, lagringsmetoder mm.
    Vinneren er med sin organisering et godt bidrag til en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for sine produkter, og de har hatt en positiv utvikling både produksjonsmessig og økonomisk. Sist men ikke minst, vinneren er stolte av det de har fått til!

Formål for prisen er å sikre et sterkt fokus på utvikling og nytenking innenfor frukt og grønt, og bidra til en fortsatt konkurransedyktig norsk produksjon på de kvaliteter som markedet vil ha. Innovasjonsprisen skal være en hederspris til den eller de som virkelig gjør en innsats på dette området, og som bidrar til økte produksjons- og foredlingsmuligheter innenfor frukt og grønt for Gartnerhallens eiere.

Juryen besto av Kirsten Ravnsborg Justad, Gartnerhallen, Sigvart Grorud, Bama Industri og Einar Risvik, Matforsk.