Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerkongressen 2007

Gartnerkongressen arrangeres på Rica Hell Hotell i Stjørdal 2. - 4. november. Temaet for årets viktigste begivenhet for grøntnæringen er "Verdier i vekst". Det er GH Trøndelag og GH Nord som legger opp et program som skal vise hvordan næringen skal utnytte vekstpotensialet som ligger i frukt og grønt.

-Temaet ”Verdier i vekst” er valgt med tanke på å gi produsentene viktige innspill knyttet til markedsorientering og å kommunisere verdikjeden som en del av produktene de selger. Her ligger et massivt vekstpotensial for produsentene, sier Morten Gustad, leder av Kongresskomiteen.

Det er knyttet prestisje i forhold til å slå fjorårets arrangement, som fikk rekordhøy deltagelse. Derfor legges det stort arbeid både i det faglige og den sosiale delen av arrangementet. Ifølge Morten Gustad vil årets Gartnerkongress overgå Tønsberg.

Bellona kommer
- Næringens bidrag til klimadebatten vil være et viktig tema på kongressen. Bellona kommer, om det er Frederic Hauge som skal fortelle hvilke utfordringer og muligheter vi har, er ikke avklart, forteller Morten.

Kongressen starter med en totimers samling i Kulturgruppene der alle som ønsker kan delta. Han forteller videre at resultatene fra en ny og stor undersøkelse knyttet til norske produkter og produsenters fremtidige konkurransekraft blir offentliggjort på denne kongressen. Kvinneandelen i næringen står også på programmet og fylkets landbruksdirektør skal dele ut Gartnerhallens første innovasjonspris.

- Vi legger opp til at hele familien skal være med, sier Morten. Derfor er den sosiale delen av programmet viet spesiell oppmerksomhet. Tur til Pirbadet for barna og shoppingtur for damene planlegges. Karin Fevåg Larsen som er kjent for å få folk til å våkne, kommer. Og det blir selvsagt fotballkamp, men også et eget Bendit-arrangement for barn og ungdom i forkant av denne.

Stuntreporteren
- Kongressen på Hell blir garantert ikke kjedelig, sier Morten Gustad. Det er lagt stor vekt på underholdning både for voksne og de yngre. Vi har også hyret Olav Viksmo Slettan som konferansier. På Nitimen har han brutt lydmuren på direkten i et jagerfly og klatret opp Monolitten under sending. Hva han vil gjøre på Hell, vil den som møter få se. Sett av tiden til årets viktigste sammenkomst og begivenhet for Gartnerhallens produsenter.