Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Økt salg og nedskriving av verdier i A.L Gartnerhallen

Medlemmene i A.L Gartnerhallen økte sitt salg med 9% i verdi og 6% i mengde. Dette var en vekst på linje med forrige år. Salgsinntektene i A.L Gartnerhallen ble i 2001 NOK 765 mill. og driftsresultatet på minus NOK 93 mill. De største kostnadspostene er nedskriving av verdien av leveringsavtale og aksjer. Uten dette ville resultatet vært NOK 7 mill i pluss.

Pr. 31.12.97 kjøpte Gartnerhallen leveringsrett til NorgesGruppens butikker for 15 år. Dersom avtalen ikke blir sagt opp forlenges avtalen med nye 15 år. Prisen var NOK 165 mill. og vederlaget for denne tidsbegrensede rettigheten ble aktivert i Gartnerhallens regnskap som immaterielle verdier. De immaterielle verdiene avskrives over 15 år.

I årets regnskap har Gartnerhallen tatt den regnskapsmessige konsekvens av det forhold at avkastningen av avtalen i stor grad tilfaller medlemmene og i langt mindre grad tilfaller A.L Gartnerhallen. Verdien av leveringsretten i de neste 11 årene er nedskrevet fra NOK 122 mill. til NOK 29 mill.

Gartnerhallen er etter nedskrivingene fortsatt meget solid og godt finansiert. Egenkapitalen er NOK 104 mill. som utgjør 38% av totalkapitalen

Det ble i 2001 en økning i salget på linje med året før. De fleste produktgruppene har hatt økning både i mengde og verdi. Gledelig er det å registrere økt potetsalg. På grunn av små avlinger hadde frukt en tilbakegang.

For ytterligere kommentarer vennligst kontakt
Daglig leder Arnt Foss, tlf. 957 50 017
Styreleder Knut Djønne, tlf. 908 84 707