Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerhallen satser på økt vekst i frukt og grønt

Nina Heiberg er ansatt i ny stilling som forsknings- og utviklingssjef (FoU) i Gartnerhallen. – Forbruket av frukt og grønt er i sterk vekst, en vekst vi vil ta del i. Når vi nå styrker vår innsats på FoU vil det få stor betydning for norske forbrukere, sier daglig leder Arnt Foss

Gartnerhallen har allerede hatt gode resultater med sin FoU-satsing. De har i lengere tid samarbeidet tett med Bama Gruppen AS, Matforsk AS og Bioforsk for å få frem stadig bedre produkter for forbrukerne.

– Vi vil fortsette dette utviklingssamarbeidet, men mener det er viktig å styrke kompetansen og kapasiteten i egen organisasjon for å sikre at vi får best mulig effekt av den innsatsen vi legger inn, sier Foss.

Forskningsdrevet innovasjon
Som ny FoU-sjef får Nina Heiberg ansvar for denne type arbeid i alle kulturene i Gartnerhallen, med et spesielt fokus på frukt og bær.

- Jeg gleder meg til å bidra til ytterligere vekst i frukt og grønt-bransjen. Forskningsdrevet innovasjon er ofte avgjørende for for å opprettholde eller øke verdiskapingen. Det har vi bl.a. sett i utviklingen av bringebær-produksjon for konsummarkedet. Erfaringer fra denne type prosjekter ønsker jeg nå skal brukes også i andre produksjoner i Gartnerhallen, sier Heiberg.

Heiberg er i dag selvstendig næringsdrivende hagebrukskonsulent. Hun har tidligere hatt en lang karriere i Bioforsk, som assisterende forskningsdirektør, forskningsleder og forsker. Hun har et beydlige nasjonalt og internasjonalt nettverk i forskningsmiljøene og praktisk hagebruk.


For mer informasjon:

Arnt Foss, daglig leder i AL Gartnerhallen, mobiltlf. 95 75 00 17