Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Nordmenn vil ha enda mer frukt og grønt!

Vi spiser mer grønnsaker, frukt og bær enn noen gang før – samtidig er det en klar oppfatning at det må enda mer til for å oppnå et sunnere kosthold. Og tilliten til norske produsenter er på topp: Varene – de skal være norske!

Dette viser den ferske undersøkelsen ”Mat og måltider. En tilstandsrapport fra Norsk Landbrukssamvirke om mat og måltider i forbruker-Norge”.

Naturlig med grønt
Grønnsaker er en naturlig del av middagen for tilnærmet hele befolkningen. Ni av ti svarer at de spiser grønnsaker til middag 3-5 ganger eller mer per uke. Det er likevel en klar oppfatning i befolkningen at det må enda mer grønnsaker og frukt til for å oppnå et sunnere kosthold. Den yngste delen av befolkningen har mer tro på at økt konsum av grønnsaker og frukt vil føre til et sunnere kosthold enn dem over 50 år.

Norsk mat
Nær halvparten svarer det er viktig at maten er lokal – det vil si at maten kommer fra landsdelen de bor. Men enda flere, hele 80 prosent av befolkningen, sier det er viktig at matvarene kommer fra Norge. Den norske opprinnelsen oppfattes som såpass viktig at drøyt halvparten av de spurte er villige til å ”betale litt mer”, og 12 prosent er villige til å ”betale mye mer”. Tilnærmet alle mener at det er viktig at matvarer er tydelig merket med hvilket land råvaren opprinnelig kommer fra.

Tillit til bonden
På spørsmål om hvem de har mest tillit til topper norske bønder listen. Over halvparten av befolkningen mener også det er best for samfunnet dersom matindustrien eies av bøndene. De fleste (86 prosent) vil desuten at norske matvarer fra landbruket skal merkes tydelig med at de er basert på råvarer fra norske gårder.

Trygghet og pris
At maten er trygg betyr mest når folk handler (62%), mens bare hver fjerde legger vekt på prisen. Undersøkelsen viser at nordmenn føler seg overbevist om at den norskproduserte maten er sunn og trygg. Samtidig bruker nordmenn en relativt liten andel av sin inntekt på matvarer sammenlignet med andre land i Europa. I 83-85 brukte en gjennomsnittlig husholdning vel 19 prosent av utgiftene til mat og alkoholfri drikke, men andelen sank til 11,9 prosent for perioden 2002-2004.

Les hele Aftenpostens artikkel her.

04.05.07