Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Økologisk satsing skal gi økt tilgang på norskprodusert økologisk frukt og grønt

En langsiktig satsing skal sikre økt produksjon av norsk økologisk poteter, grønnsaker, frukt og bær. Allerede i år vil forbrukerne merke at utvalget er større. Poteter og grønnsaker er kommet lengst, men frukt og bær er også godt i gang.

A.L Gartnerhallen har i samarbeid med Bama Gruppen AS lagt en langsiktig strategi om minimum 15% andel økologisk innen 2015. Arbeidet er igangsatt med bl.a kartlegging av dagens produksjonspotensiale, aktuelle forsknings og utviklingsprosjekt for å møte nye utfordringer knyttet til produksjonen og planlegging av produksjon for kommende sesong.

Arbeidet har gitt resultater med en stor sortimentsutvidelse i produksjon allerede i kommende sesong. Nye spennende produkter fra norske gartnerier og gårdsbruk vil derfor i større omfang komme ut på markedet nå når vi går inn i en ny norsk sesong. Det videre målet er å følge den økte etterspørselen med tilsvarende økt produksjon. Gjennom produksjonsplanlegging også for de økologiske varene, skal A.L Gartnerhallen sikre en best mulig varekontinuitet ut i markedet. Andelen av planlagt produksjon som er økologisk i ny sesong varierer mellom 0,2 og 6,0%.

Aktuelle produkter som har kommet godt inn i det økologiske markedet nå er potet (1,0%økologisk), gulrot (3,2% økologisk) og kålrot (0,8% økologisk), og det er planlagt ytterligere økning for disse produksjonene. Salat er i vekst, og blir i større grad etterspurt som økologisk. Vi har derfor planlagt nye varianter som er økologisk produsert, som f.eks. hjertesalat (0,8% økologisk), baby leaves og ruccula (6,0% økologisk). I tillegg er det lagt opp til en betydelig økning for isberg (2,7% økologisk) og kinakål (1,5% økologisk).

I  tomat er det satset på økt produksjon av økologisk cherrytomater og runde tomater. Den norske tomatproduksjonen er i gang, og vi merker allerede nå at det er større etterspørsel etter økologisk tomat i år sammenlignet med fjoråret. Situasjonen da var at markedet ikke klarte å at unna for hele den produksjonen som ble tilbudt, og dette viser at det er en endring mht forbrukernes ønsker om å kjøpe mer økologisk.

Bær og frukt jobbes det med å utvikle økologiske produksjonsmiljøer, og for inneværende sesong vil det bli plantet jordbærfelter som skal gi økologisk jordbær i 2008. Økologisk frukproduksjon er foreløpig svært begrenset. Det planlegges derfor oppstart av et 4-årig forsknings- og utviklingsprosjekt for å utvikle norsk økologisk produksjon av eple, plommer og moreller.

Økologisk aspargesfelter er etablert, og vil bli høstet og tilbudt i allerede i år, og merk dere høstingsperioden som er planlagt fra uke 19 til 22. Da blir det mulighet for å imponere med økologisk aspargessuppe!

For mer informasjon, kontakt Fagsjef Tom Roterud, 995 01 505