Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Populære poteter

Norske poteter har styrket sin posisjon og sitt omdømme de siste årene som følge av at hele bransjen - fra jord til bord - har tatt tak og gjort en kraftsatsing for en av de viktigste matvarene på norske middagsbord. Gartnerhallen planlegger produksjon av hele 29 sorter i 2007. Dette er dobbelt så mange som i 2000.

For fem år siden var det mange medieoppslag om dårlig potetkvalitet. Nå har kritikken og klagene stilnet. I stedet vanker godordene og annerkjennelse for poteten og for den jobben som er gjort.


Gartnerhallens bidrag og fokus i dette arbeidet har vært knyttet til løftet om riktig produkt, i rett mengde, til rett tid. Gartnerhallen har en markedstilpasset produksjon der utgangspunktet er forbrukers behov og ønsker. Potetene produseres der de har best naturgitte forutsetninger både med hensyn til smak, kvalitet, kostnadseffektivitet og markedsnærhet. Med raskere og bedre pakning, og garantert tilgang til butikkene, har vi kunnet ta opp mer modne poteter. Ved at avstanden blir kortere mellom jord og bord blir resultatet enda ferskere poteter til forbrukerne.

Forbrukerne er opptatt av hvilke sorter de vil ha og produksjonen er nå mer i tråd med forbrukernes  ønsker. Et tiltak i å markedsorientere produksjonen har vært å øke mangfoldet og fremheve sortsnavnet på emballasjen. Dette har gitt en helt annen sortsfordeling enn tidligere og mange nye sorter er tatt inn i vår matpotetproduksjon.

Asterix er nå hovedsorten og det vil i 2007 bli produsert 11 500 tonn av denne nederlandske halvsene matpotetsorten, som først kom inn i planlagt produksjon i 2001. Hovedsorten gjennom mange år, Beate, er fortsatt en populær sort, men mengde planlagt produksjon har falt fra 30 000 tonn i 2000 til  8 400 tonn i 2007. 16 av de 29 sortene som blir produsert i 2007 ble ikke produsert i 2000.

Beholdningen av poteter på lager pr. 1. mars er i henhold til behovet og produksjonsplanene. Det betyr at norske poteter blir i finne i butikkene ut mai, og enkelte sorter i enkelte områder kanskje enda lengre.

Les om friskmelding av poteten i Landbruks- og matdepartementet, Nationen og hos Norgesgruppen og produktinfo om poteter hos Bama.