Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Rosenkål til jul!

Rosenkål er et stort juleprodukt, og ca 1/3 av den norske rosenkålproduksjonen skal selges de 10 siste dagene før jul. Dette setter ekstra store krav til produsenter som står for pakking og sortering.

Kål har fått sin renessanse ved at flere og flere oppdager glede og ekstra julestemning av å lage surkålen selv. I tillegg til at den er selvgjort, så smaker den jo også mye bedre!

Den varme høsten har gitt ekstra utfordringer for innlagring av flere produkter, og for kinakål har man derfor satt ekstra fokus på sortering ved uttak av lager og pakking, slik at kvaliteten ut i butikk hele tiden er på topp.

Veksthussalater er også en etterspurt vare om dagen, og alle våre produsenter med denne produksjonen står nå på for fullt for å dekke denne etterspørselen fram mot jul.