Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 30.11.06

Bama og Gartnerhallen selger:

Findus Norge kjøper GRO Industrier

(Oslo, 30.11.06) Etter først å ha tatt et initiativ tidligere i høst, har Findus Norge AS nå inngått en endelig avtale om å kjøpe samtlige aksjer i GRO Industrier AS fra Bama Gruppen (75 % eierandel) og Gartnerhallen (25 % eierandel). Transaksjonen skaper en ny og sterk enhet som vil styrke produktutvikling og markedsbearbeidelsen, og på den måten fremme interessene både til produsenter, handel og forbrukere. Findus’ sterke brand og kompetanse på merkevarebygging vil kombineres med GRO Industriers sterke kompetansemiljø på produksjonssiden.

Det sammenslåtte selskap vil sysselsette ca. 500 årsverk og omsetter for ca. 1,3 milliarder norske kroner i år. Gjennom oppkjøpet av GRO Industrier styrker Findus sin posisjon på kjerneområdet. I tillegg innebærer det et økt fokus på å utvikle det norske markedet med nye produkter. Findus Norge ser på transaksjonen som strategisk og industrielt riktig. Transaksjonen krever godkjenning av Konkurransetilsynet, og avtalen forutsetter derfor at slik godkjennelse gis. Kjøpsavtalen er godkjent av styrene i Bama Gruppen og Findus Norge og av landsstyret i Gartnerhallen. Et ekstraordinært årsmøte i Gartnerhallen skal ta stilling til avtalen i midten av desember.

Synergier og innovasjon

- Den største kommersielle og markedsmessige oppsiden i denne transaksjonen vil ligge i at den nye enheten vil ha nødvendig kompetanse, produksjonsmiljøer, produsenter og økonomisk styrke til å utvikle markedet med nye og spennende produkter og en markedsbearbeidelse som ingen aktører i dag er i stand til. Vi kombinerer Findus’ sterke brand og kompetanse på merkevarebygging med GRO Industriers sterke kompetanse på produksjonssiden, sier adm. direktør Øivind Moen i Findus Norge AS.

- Forbrukerne vil først og fremst merke endringen gjennom nye, spennende produkter i disken. Dessuten finnes det en voksende gruppe forbrukere som foretrekker norske produkter basert på norske råvarer, som denne transaksjonen vil bidra til å sikre, fortsetter Moen.

Fokus på kjernevirksomheten

- En stadig endret konkurransesituasjon fører til at vi alle må fokusere sterkere på det vi kan best. For BAMAs del er det ferskvare. Vi må derfor fokusere både kompetanse og økonomiske ressurser mot kjernevirksomheten, slik at vi sikrer oss tilstrekkelig konkurransekraft i vårt kjerneområde. BAMA har sammen med Gartnerhallen investert betydelig i å utvikle GRO Industrier gjennom våre år som eiere, men med industriell produksjon av bearbeidede produkter som sitt kjerneområde, tror vi Findus Norge er i stand til å gjøre de neste løftene for virksomheten bedre enn oss, sier adm. dir. Rune Flaen i BAMA, som er styreleder i GRO Industrier.

Sikrer norske produsenter

- GRO Industrier har vært og er en suksess, som har levert gode resultater i flere år både for eiere og produsenter. Vi er likevel av den oppfatning at en videre positiv utvikling av selskapet best vil kunne oppnås gjennom synergier med nye aktører på eiersiden. Vi er opptatt av at forbrukerne får best mulig grønnsaksprodukter og at avsetningen av norske grønnsaker gis best mulige kår. Gartnerhallen mener at begge hensyn ivaretas når Findus Norge nå blir ny eier av GRO Industrier. Med et stadig sterkere press mot produsentenes rammebetingelser, vil en sterk industriproduksjon som sikrer avsetning for norske råvarer være både riktig og viktig, sier styreleder Per Odd Gjestvang i AL Gartnerhallen, som er nestleder i GRO Industriers styre.

Det nylig er inngått en ny langvarig leveringsavtale mellom GRO Industrier og Gartnerhallen, som sikrer produsenter i Gartnerhallen en videreføring av dagens leveringsavtale. Findus Norge har gjennom kjøpsavtalen forpliktet seg til å videreføre denne avtalen.

Bakgrunn

GRO Industrier er en sentral aktør innen produksjon av langtidsholdbare poteter, grønnsaker, frukt og bær. Selskapet leverer først og fremst til næringsmiddelindustri-, storkjøkken- og dagligvaresektorene. GRO Industrier sysselsetter ca. 280 årsverk og omsetter i 2006 for ca. 600 millioner kroner. Selskapet har produksjonsanlegg i Grimstad, Tønsberg, Lier, Brumunddal og Hardanger.

Findus Norge AS er landets ledende næringsmiddelselskap innen dypfryst mat. Sortimentet består av dypfryst fisk, ferdigretter, grønnsaker, wok, kaker og bær. Findus Norge har ca 220 ansatte, og omsetter i 2006 for 700 millioner kroner. Selskapet har produksjonsanlegg på Hedrum utenfor Larvik og sitt hovedkontor i Asker utenfor Oslo.

AL Gartnerhallen er en produsentorganisasjon i frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på en milliard kroner. AL Gartnerhallen eies av ca. 1400 grøntprodusenter.

BAMA Gruppen er Norges fremste frukt- og grønt-grossist og er en av Norges største næringsmiddelaktører. Selskapet er inndelt i i fire virksomhetsområder; dagligvare, storkjøkken, industri og blomster. BAMA Gruppen hadde i 2005 en omsetning på 5,6 milliarder kroner og har ca. 1700 ansatte.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øivind Moen, adm. direktør i Findus Norge AS, mobiltlf. 91 69 91 72
Rune Flaen, styreformann i GRO Industrier AS og adm. direktør i Bama Gruppen, mobiltlf. 950 88 715
Arnt Foss, daglig leder i AL Gartnerhallen, mobiltlf. 95 75 00 17
Atle Beyer, adm. direktør GRO Industrier AS, mobiltlf. 90 62 01 29