Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Gartnerhallen blir kontrollmedlem i Materialretur AS

Kravene til produsentene innarbeides i KSL-kravene

NorgesGruppen og REMA 1000 har sammen med Hakon Gruppen og COOP gått sammen om å stille krav til alle sine leverandører om Kontrollmedlemskap i Materialretur AS. Kontrollmedlemskap er en helt ny avtaleform som skal sikre tilslutningen til næringslivets egen ordning for retur og gjenvinning av emballasjeavfall. Leverandører til dagligvarekjedene som ikke kan dokumentere medlemskap fra sine underleverandører, vil ikke få fornyet innkjøpsavtalene med disse.

Dette betyr at alle produsentene i Gartnerhallen kun kan bruke emballasje, landbruksfolie og andre innsatsfaktorer fra leverandører som er medlem i Materialretur AS. For at alle produsentene i Gartnerhallen ikke skal behøve å være Kontrollmedlemmer i Materialretur AS er det gitt aksept for at A.L Gartnerhallen på vegne av sine medlemmer inngår Kontrollmedlemskap i Materialretur AS.

Emballasjeavtaler som er fremforhandlet av Bama og Gartnerhallen er selvsagt gjort med leverandører som er medlemmer i Materialretur AS. For produsentene innebærer dette at de må se til at evt. andre leverandører av emballasje, landbruksfolie og andre innsatsfaktorer er medlemmer i Materialretur AS. Dette legges inn i KSL-kravene til planteproduksjon, og vil bli fulgt opp bl.a. ved revisjon av det enkelte gårdsbruk. Avvik vil medføre at produksjonsplanen ikke vil bli fornyet inntil avviket er lukket.

De tre store frukt- og grønnsaksgrossistene, som alt er ordinære medlemmer i Materialretur AS, og flere store blomstergrossister har blitt Kontrollmedlemmer. De vil nå følge opp overfor sine underleverandører. For produsentene av blomster, frukt og grønnsaker innebærer dette at de i framtiden vil måtte dokumentere at deres underleverandører av emballasje, landbruksfolie og andre innsatsfaktorer også er medlem i Materialretur AS.

I 1994 inngikk næringslivet en avtale med myndighetene om en frivillig ordning der næringslivet selv påtok seg ansvaret for innsamling og gjenvinning av emballasje. Ordningen kom i stand etter at Miljøverndepartementet foreslo å innføre en statlig emballasjeavgift. NHO beregnet at avgiften ville koste næringslivet mellom to og tre milliarder kroner årlig. Dagens ordning koster rundt 200 millioner kroner årlig, og sparer næringslivet for store summer. Men avtalen forplikter - myndighetene har satt konkrete gjenvinningskrav. Mislykkes næringslivet med å oppfylle kravene, er det fare for at avgiften innføres.

Materialretur AS er opprettet for å sørge for at norske bedrifter betaler et emballasjevederlag som beregnes i forhold til hvor mye emballasje hver aktør tilfører det norske markedet. Pengene går til å finansiere innsamlings- og gjenvinningsordninger organisert av fem materialselskap, et for hver emballasjetype. Selskapene eies av næringslivet og er non - profitt.