Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 13.10.06

Gartnerhallen inngår forlik med staten

Det er inngått forlik mellom Gartnerhallen og Landbruks- og matdepartementet i tvisten om tilbakebetaling av reguleringstilskudd. – Gartnerhallen har lenge invitert til en forhandlingsløsning og det er derfor gledelig at vi har funnet en løsning og at vi nå kan legge denne vanskelige saken bak oss. - Det vi nå ser frem mot er å rette all energi og fokus mot utfordringene og mulighetene som ligger i et marked i vekst, sier Gartnerhallens styreleder Per Odd Gjestvang.

Sakens bakgrunn er at Gartnerhallen mottok tilskudd fra Omsetningsrådet for å delfinansiere bygging av reguleringsanlegg. Staten krevde at Gartnerhallen skulle betale tilbake de tilskuddene som ikke var avskrevet. I Oslo tingretts behandling i november i fjor fikk departementet medhold i sitt krav om tilbakebetaling av 47 milllioner kroner inklusive morarenter. Denne dommen anket Gartnerhallen til lagmannsretten. Det inngåtte forliket innebærer at Gartnerhallen betaler i alt 37,5 millioner kroner til Staten.

- Selv om vi kunne ønske å få de prinsippielle og juridiske sidene ved saken grundig vurdert i lagmannsretten er det likevel en lettelse å være ferdig med saken. Den økonomiske belastningen er stor, men risikoen for ytterligere belastning er nå eliminert, sier Per Odd Gjestvang.

Kompensasjon for ulemper

Gartnerhallen har helt siden 1930-tallet og frem til 2000 hatt rolle som markedsregulator. Dette har gitt Gartnerhallen store forpliktelser og ulemper og tilskudd til reguleringsanlegg ble gitt som kompensasjon for ulempene. Det har flere ganger blitt vurdert om kompensasjonen har stått i forhold til ulempene. – Slike vurderinger er vanskelige, men vår vurdering er at Gartnerhallen samlet sett har betalt en høy pris for å ha vært verktøy for gjennomføringen av landbrukspolitikken på 70- og 80-tallet.

- Nå er denne epoken i grøntsektoren definitivt over og all fokus og energi skal rettes mot mulighetene og utfordringene som ligger i å markedsorientere næringen i enda større grad, samtidig som den politiske forankringen av vår næring befestes, sier Gjestvang.

For mer informasjon, kontakt Gartnerhallen:
Styreleder Per Odd Gjestvang – 900 49 069