Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Funn av for høye restmengder av plantevernmiddelet dimetoat i et parti norske epler

Gartnerhallen har fått melding om at det i prøver som Mattilsynet har tatt ut fra et parti Discovery den 11. september er funnet for høge restmengder av plantevernmiddelet dimetoat. Partiet kommer fra en produsent som er medlem i Gartnerhallen.

Vi har med umiddelbar virkning innført leveringsstopp fra denne produsenten. Det har ikke blitt distribuert epler fra denne produsenten etter den 11. september.

Vi betrakter funnet av restmengder nå som en sak mellom produsent og Mattilsynet. Når saken er tilstrekkelig belyst, bl.a. med rapporter fra Mattilsynet og fra produsent, vil Gartnerhallen behandle saken.

Vi kan videre garantere at det nå ikke finnes noen produkter fra denne produsenten ute i omsetningsleddet eller butikk. Gjennom sporbarhetssystemet har vi nå en fullstendig oversikt over hvor eplene har blitt distribuert. Alt er stoppet for videre omsetning.

Noe av denne produksjonen er dessverre allerede spist av norske forbrukere, og derfor er det svært viktig for oss å vise til Mattilsynets vurdering om at dette ikke representerer noen helsefare.

For at norske forbrukere skal føle seg helt trygge når det gjelder norske epler har vi i fra og med i dag innført betydelige stikkontroll-prøver ved samtlige av våre eplepakkerier i landet. Disse kontrollene er omfattende og prøvene vil bli prioritert som hurtiganalyser.

Vi viser også til info lagt ut på www.mattilsynet.no.

For ytterligere info:
Arnt Foss, Daglig leder i A.L Gartnerhallen, 23 24 93 05/957 50 017