Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 28.09.06

Ny samarbeidsavtale for bedre frukt og grønt

Bama/Gartnerhallen og Bioforsk/Matforsk har i dag inngått en ny samarbeidsavtale for å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet innen frukt- og grøntsektoren.
Avtalen er en videreføring av den tidligere samarbeidsavtalen mellom partene.
Målet med den nye avtalen er å trekke veksler på partenes kompetanse for å utvikle denne sektoren videre i Norge.

Evalueringen av tidligere FoU-samarbeid viser en betydelig verdiskapning både hos produsent, grossist og i handelsleddet. I Gartnerhallens årsmelding for 2005 står det blant annet: “En samordnet forskningsinnsats de siste fem årene har bidratt til en kraftig fornyelse av det norske frukt- og grønttilbudet, og forventes å gi en samlet verdiskapning fram til år 2010 på over 340 millioner kroner”.

Et av bevisene på suksessen er at utenlandske industripoteter nå er erstattet med norskproduserte industripoteter. Et annet er at potetomsetningen etter mange års nedgang nå har flatet ut og i 2005 igjen viser vekst.

Samarbeidsavtalen er et ledd i Bioforsk/Matforsk sitt arbeid for målrettet og styrket næringskontakt, der industrien spiller en viktig rolle som premissleverandør.
– Bama/Gartnerhallen ser samarbeidet med disse velrenommerte forskningsinstituttene som et avgjørende ledd i arbeidet med å aktivt bidra for gi forbrukerne bedre produkter, sier admistrerende direktør Rune Flaen i Bama.
– Bioforsk/Matforsk er svært tilfredse med den nye avtalen, som klart understreker industriens vilje til å satse på forskning for å øke verdiskapningen gjennom hele verdikjeden, sier administrerende direktør ved Matforsk, Øyvind Fylling-Jensen.

Les mer

Gartnerhallens årsmelding 2005, artikkel om forskningsarbeidet, s 12 http://www.gartnerhallen.no/om_gartnerhallen/GH_2005.pdf
Pressemelding fra Gartnerhallen 23.08.05 http://www.gartnerhallen.no/Info/050823Pressemelding.htm

Kontaktpersoner:

Bioforsk: Harald Lossius, adm.dir. telefon 64 94 72 01/91 60 62 97,
epost: harald.lossius@bioforsk.no

Matforsk: Øyvind Fylling-Jensen, adm.dir, telefon 64 97 01 50/91 74 82 11,
epost oyvind.fylling-jensen@matforsk.no

Bama: Jens Strøm, direktør, telefon 22 88 05 46
epost: jens.strom@bama.no

Gartnerhallen: Arnt Foss, daglig leder, telefon: 23 24 93 05/ 95 75 00 17,
epost: arnt.foss@gartnerhallen.no

Om aktørene

Bama

er ett av landets eldste privateide handelsbedrifter. Konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter samt andre produkter med begrenset holdbarhet.
www.bama.no

A.L Gartnerhallen

er i dag Norges største produsentorganisasjon i frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på ca. 1 milliard kroner. 1456 gartnere og potetdyrkere er sammen om å eie andelslaget, og hver enkelt er tilknyttet en av 8 regioner. Årlig forsyner Gartnerhallen norske forbrukere med 155 000 000 kg sunne norske produkter.
www.gartnerhallen.no

Bioforsk

skal være en regional, nasjonal og internasjonal konkurransedyktig produsent av kunnskap, tjenester og løsninger gjennom forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matvaresikkerhet, økologisk produksjon og jordfaglige miljøspørsmål.
Bioforsk skal bidra til økt innovasjon, bedre miljøkvalitet, bærekraftig ressursforvaltning og matproduksjon til nytte for næring, forbrukere og samfunn.
www.bioforsk.no

Matforsk

skal bidra til verdiskaping, innovasjon og forbedret konkurranseevne i næringsmiddelbedrifter, ved å levere fremragende forskning og rådgiving innen mat, matforedling og forbrukeratferd.
Matforsk skal gjennom kunnskap bidra til bedre matkvalitet, råvareutnyttelse og ernæring, og gjennom forbrukerkunnskap og fremtidsrettet teknologi bidra til morgendagens matløsninger.
www.matforsk.no