Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Markedet etterspør mer hageblåbær

Produksjonen av hageblåbær har ikke hatt den økningen som mange forventet. Interessen i markedet for bær er stor - og hageblåbær er nå satt på agendaen. Etter stor suksess med jordbær og bringebær til dagligvaremarkedet er det grunn til å tro på bedre tider også for hageblåbærproduksjonen.

Mandag 3. april fra kl. 11.00 - 15.00 blir det arrangert et dyrkermøte hos Gartnerhallen på Økern med følgende program:

- Markedsmuligheter v/Prduktsjef Catrine Skogland, Bama Gruppen

- Krav til logistikk og kvalitet v/ Kvalitetsdirektør Jens Strøm, Bama Gruppen

- Erfaringer fra dyrkerne

- Aktuelle sorter og dyrkningskonsepter v/Ass. forskningsdirektør Nina Heiberg, Bioforsk

- Oppsummering v/Daglig leder Arnt Foss, Gartnerhallen

Interesserte dyrkere med erfaring og som ser muligheter i en langsiktig komersiell produksjon bes ta kontakt.