Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Nytt Landsstyre i A.L Gartnerhallen

På Gartnerhallens årsmøte den 22. mars ble Per Odd Gjestvang fra Skreia gjenvalgt som styreleder i A.L Gartnerhallen. Kirsten Ravnsborg Justad, Lier, ble valgt som ny nestleder.

Rune Dreng fra Larvik ble valgt inn som nytt styremedlem for 2 år. Martin Reed fra Skjold i Rogaland fikk fornyet tillit for to nye år som styremedlem. Foruten disse består Landsstyret av Per S. Hjermann fra Lærdal og Kåre Holand fra Leknes, som ikke var på valg.

Ut av Landsstyret gikk Clas Huseby fra Tjodalyng (10 år som styret hvorav de fire siste som nestleder).

Mer data om Landsstyret finner du her