Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 13.01.06

Storsatsing på norsk morelleksport

Over 100 morelldyrkere møtes i Hardanger denne helgen for å for å planlegge sesongens krafttak: Dobling av norsk morelleksport fra 96 til 200 tonn. Fram mot 2010 er målet å eksportere 340 tonn moreller til land som Saudi Arabia, England og Nederland.

Det var i 2004 at det norske morelleventyret for alvor tok av, med et gjennombrudd i England hvor norske moreller blant annet var å finne i kjeder som Marks & Spencer. I fjor stabiliserte eksporten seg rundt 100 tonn og med salg til nye markeder som Saudia Arabia og Nederland. Norske moreller har vist seg å være en kvalitetsvare og en luksusvare, som har dekket et klart behov i ferskvarediskene i august og med 94 kroner per kilo som foreløpig prisrekord.

Samarbeid

- For å lykkes på eksportmarkedene kreves det samarbeid mellom alle ledd i verdikjeden. Gjennom prosjektet ”Norsk morelleksport 2004 – 2006” har produsenter, grossister og eksportorganisasjoner gått sammen om å sikre stabil høy eksport av norske kvalitetsmoreller til gode priser, sier daglig leder Arnt Foss i Gartnerhallen som leder eksportprosjektet.
Andre deltakere i prosjektet er grossisten Bama Gruppen AS og de tre produsentmiljøene Hardanger Fjordfrukt BA, Eksportmoreller AS og Lærdal Grønt BA. Også Innovasjon Norge er med på spleiselaget og har bidratt med halvparten av prosjekts totale investeringer på 6 millioner kroner.

Framtiden for norsk hagebruk

Som en del av eksportprosjektet arrangerer Gartnerhallen helgen 15.-16 januar et morellseminar i Ulvik i Hardanger. Der møtes over 100 aktører fra morellmiljøet for å utveksle erfaringer både om markedsutsiktene, produksjonsforhold, vekstmiljø og logistikk. Forskere og rådgivere både fra inn- og utland er blant bidragsyterne.
- Vi tror denne type samarbeid mellom alle ledd i verdikjeden er framtiden for norsk hagebruk. Det sikrer at vi produserer det markedet etterspør, det gir økt forutsigbarhet og bedre lønnsomhet for produsentene og det er god distriktspolitikk, sier Arnt Foss, som understreker at eksportsatsingen bidrar til en profesjonalisering av norsk hagebruk. – Eksportsatsingen fører til en kvalitetshevning og en forlengelse av produksjonen som også kommer det norske markedet og norske forbrukere til gode.

Halvparten til eksport

Det norske morelleventyret bygger både på produksjonsmiljøer med lange tradisjoner og på oppbygging av nye miljøer. Hardanger har lang tradisjon og høy profil som et kjerneområde for morellproduksjon. Mens Telemark og Lærdal er nye produksjonsdistrikt hvor det er satset systematisk siden midten av 1990-tallet. Bare gjennom felt som Hardanger Fjordfrukt BA, Eksportmoreller AS og Lærdal Grønt BA har etablert, ligger det innebygget en økning i produksjonen fra 153 tonn i 2003 til 390 tonn i 2007. Legger man til grunn antatt nyplanting, kan produksjonen øke til 530 tonn i 2010. De nye feltene er utviklet med sikte på eksport, og i 2005 var de tre bedriftenes eksportandel kommet opp i 46 prosent.


Norske kvalitetsmoreller fra Hardanger, Telemark og Sogn har slått an på eksportmarkedene. England er det største markedet og i 2005 ble det også eksportert 3 tonn til Saudi Arabia.

For mer informasjon, kontakt:
Gartnerhallen: Daglig leder Arnt Foss; 957 50 017
Bama: Prosjektleder Nick Kalkdijk; 911 10 076
Eksportmoreller AS, Telemark: Svein Børte; 913 93 645
Hardanger Fjordfrukt BA: Tomas Hesthamar; 975 06 440
Lærdal Grønt BA: Rikard Lysne; 909 18 740