Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 08.11.05

Etablering av produktutviklingsgruppe og produkt/markedsgruppe

Bama-Gruppen AS og A.L Gartnerhallen har i samarbeid etablert en egen produktutviklingsgruppe. Ansvarsområder for denne gruppen vil være å ta i mot ideer fra norske produsenter, markedet eller Bama Industri. Videre skal gruppa bearbeide og utvikle ideen videre, og være et kontaktorgan for idemakerne. De Produktideene som ansees som aktuelle skal legges fram for en markedsgruppe bestående av blant annet kundene, dvs aktuelle butikk kjeder.

Bakgrunnen for en slik koordinering, er det betydelige arbeidet som blir lagt ned i forskning og utvikling hvor Bama, Matforsk, Planteforsk og Gartnerhallen har etablert et samarbeid. I tillegg har produsentenes vilje til utvikling og nytenking mht nye produkter, både mht sorter og emballering ført til et behov for samordning mot markedet. Det har siden første møtet i PU-gruppa vært et meget stort engasjement hos produsentene med mange innspill, og hvor kjedene umiddelbart har tatt inn framlagte produkter utviklet av produsentene. Eksempel på produkter som allerede er i butikkene, er buketert brokkoli i beger beregnet for bruk i microbølgeovn, og klar til middagsservering på 4 minutter! Innenfor frukt & grønt vil man se en utvikling mot nye produktsegmenter for å lette tilgangen og bruken for forbrukeren. Dette er en trend som vil være i tråd med utviklingen hvor fokuset er mot sunt og riktig kosthold med frukt & grønt som en viktig faktor!

Kreativitet og et aktivt produsentmiljø er viktig for å sikre norsk produksjon, og for den enkelte produsent skal det lønne seg å være engasjert i forhold til produktutvikling. De som har bra produkter skal få ta del i den verdiskaping dette gir i form av produksjon eller pakking der dette er etablert. Pakkested skal PU-gruppa fastsette i forhold til lavest pakkekostnad, best ivaretakelse av pakkekvalitet og logistikkmessig i forhold til marked og produksjonssted. Aktuelle pakkesteder / produksjonssteder vil være etablerte gårdspakkerier, større sentralpakkerier og Bama Industrier. Et viktig utgangspunkt for PU-gruppa er å få fram produkter som skaper økt verdi for alle ledd i varekjeden, og som er med på og fremmer / øker salget av frukt & grønt.

Produsentene, markedet og kundene ser positivt på en slik etablering med en samordning av det som skjer av produktutvikling og nye produkter. Produktgruppa vil i forhold til markedet utarbeide en database med oversikt over alle ideer som spilles inn, slik at kjøperne / butikk-kjedene kan gå inn selv for å vurdere de enkelte forslag som har kommet inn.

Med bakgrunn i det arbeidet som er igangsatt med samordning av produktutvikling og pakking hos Bama og A.L Gartnerhallen, inviterer vi dere til en gjennomgang av konseptet med presentasjon av noen produkter.

Dato / sted: 10. november kl 14:30 / A.L Gartnerhallens møterom i 3. etasje Økern Torgvei 30, Oslo.

Kontaktpersoner:
Kristian Nergaard, Bama Industrier AS tlf 32242224 mob. 97979766.
Tom Roterud, A.L Gartnerhallen tlf 23249304 mob. 99501505.