Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 19.10.05

Gartnerhallens epleproduksjon tilpasses utviklingen i markedet

Epleproduksjonen hos Gartnerhallens dyrkere skal endres i takt med utviklingen i markedet. Epledyrkerne har bestemt seg for å tilpasse produksjonen til ønskene i markedet. For å klare dette skal samarbeide på tvers av fruktområdene økes og de riktige sortene prioriteres slik at markedet tilbys det beste av det beste. Dette er nedfelt i produksjonsplan for eple 2005-2009.

Hovedfokuset i produksjonsplanen er valg av sorter og produksjonsomfang. Det skal fokuseres på 10 hovedsorter, hvorav 3 er tidligsorter, 3 er halvtidlige sorter og 4 er sene sorter, dvs. sorter som er best egnet etter 1. oktober. Utprøving av sorter er viktig for å utvikle fruktnæringen, og det legges derfor opp til hele 6 prøvesorter. Prøvesortene vil bli endelig vurdert når avlingene er oppe i ca 20 tonn.

Produksjonsplanen skal gjennomføres ved at den enkelte epledyrker inngår produksjonsavtale med sitt fruktpakkeri i produksjonsområdene, Hardanger (Hardanger Fjordfrukt BA), Sogn/Møre (Sognefrukt BA og Innvik Fruktlager) , Lier (Viken Frukt BA) og Telemark (Telefrukt AS). Avtalen, som skal revideres årlig, skal regulere planting og rydding av frukttreareal. Dette skal sikre at forbrukerne i dagligvare- og storhusholdningsmarkedet får enda bedre tilgang til sorter og kvaliteter som er foretrukket.

Gartnerhallens dyrkere står for ca. 45% av markedet, og har som mål å tilby det norske markedet 4 300 tonn førsteklasses epler i 2009. Hovedsortene er Geneva Early, Vista Bella, Julyred (tidlige), Rød Prins, Discovery, Summerred (halvtidlige), Rød Gravensten, Åkerø, Aroma og Rød Aroma (sene).

Salget av epler i Norge er ca. 52 000 tonn, hvorav 8 000 tonn er Norskprodusert.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Arnt Foss, daglig leder i Gartnerhallen, tlf. 957 50 017
Svein Børte, kulturansvarlig produsent i kjernefrukt i Gartnerhallen, tlf. 913 93 645