Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Pressemelding 29.01.02 - Gartnerhallen under lupen

Er dagens organisering av Gartnerhallen den beste for produsentene? Har vi de mest hensiktsmessige løsningene mellom produsenter og kunder? Kan økt produsentinnflytelse i bransjen føre til kostnadsbesparelse og bedre produsentvilkår?

Dette er blant de problemstillinger som nå drøftes i Gartnerhallen. Ny organisasjonsmodell skal vedtas på årsmøtet i mars. Men først skal saken drøftes i lokale produsentmøter.

I dag er Gartnerhallens 1850 medlemmer organisert i 13 lokale produsentlag. I lys av de store omstillingene grøntsektoren har vært gjennom ønsker organisasjonen å se nærmere på sin egen produsentorganisering:

* Er dagens organisering den beste for produsentene?
* Har vi de mest hensiktsmessige løsningene mellom produsenter og kunder?
* Kan økt produsentinnflytelse i bransjen føre til kostnadsbesparelse og bedre produsentvilkår?

Grøntomsetningen i Norge har endret seg dramatisk de senere årene. I dag sitter vi igjen med tre hovedaktøer som er integrert og delvis eid av dagligvarekjedene.
I 1997/98 ble Gartnerhallen endret fra å være en markedssaktør til en ren produsentorganisasjon. Varene distribueres nå direkte via BAMA inn i Norgesgruppens butikker (Spar, Meny, KIWI, MIX, Nærbutikk m.fl.) og Rema 1000.

Et eget "Organisasjonsutvalg" har utredet tre alternative modeller for organisering:

Regionmodellen
Geografisk inndeling i øst, sør, vest, midt og nord

Forsyningsmodellen
11 divisjoner inndelt etter en kombinasjon av geografi og kultur; type grønnsaker/frukt

Produsentlagsmodellen
13 lokale produsentlag. Samme geografiske inndeling som i dag, men med en større grad av innflytelse i varestrøm og økonomi

Ny organisasjonsmodell vil bli endelig besluttet på årsmøtet 5. april. Men innen den tid skal spørsmålet drøftes grundig på produsentlagsmøtene som avvikles på følgende tidspunkter:

PRODUSENTLAG TID STED
Hordaland - 10.01.02 - Utne Hotell, Utne
Agder - 22.01.02 - Hamresanden Apartements
Nord-Norge - 22.01.02 - Norrøna Hotell, Bodø
Hedmark - 23.01.02 - Tingvold, Stange
Rogaland - 23.01.02 - Bama, Koppholen 13
Vestfold - 24.01.02 - Sandefjord Motor Hotel, Sandefjord
Sogn og Fjordane 24.01.02 - Quality Sogndal Hotel
Trøndelag - 25.01.02 - Tingvold Park Hotel, Steinkjer
Møre og Romsdal 29.01.02 - Hotell Knausen Panorama, Molde
Industripr.laget 29.01.02 - Gildehallen, Espedal Gartneri i Lier
Østfold - 30.01.02 - Bøndernes Hus i Råde
Telemark - 30.01.02 - Kjernehuset
Oppland - 31.01.02 - Lygnasæter Hotell, Gran
Oslo og Omegn - 01.02.02 - Gildehallen til Espedal

Nærmere informasjon:
Organisasjonsutvalgets leder Per Odd Gjestvang, 90 04 90 69
Daglig leder Arnt Foss, 95 75 00 17