Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 07.10.05

Gartnerhallens årlige produsentseminar er lagt til AgroVisjon i Stavanger

Gartnerhallen arrangerer hver høst et produsentseminar for sine medlemmer og samarbeidsparter. I år har region Rogaland arrangementansvaret for seminaret. Da det ble klart at AgroVisjon skulle etableres som møtested for aktive fremtidsrettede bønder på samme tid, åpenbarte det seg en muligheten for å prøve et nytt og spenstig konsept.

Gartnerhallens produsentseminar skal i år avvikles parallelt med arrangementet AgroVisjon. I praksis betyr det at produsentseminaret tar del i AgroVisjons todelte konferanse, der dag en foregår i plenum og dag to i sju parallelle sesjoner. Flere av sesjonene vil være faglig interessante for grøntnæringen.

Det overordna målet fra Region Rogalands side er å gi Gartnerhallens medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere mulighet til å treffe andre aktive, moderne og framtidsretta bønder og bli oppdatert på fremtidige rammevilkår og markedstrender.

- ”Dette er en unik mulighet for utøvere i grøntnæringen til å komme sammen med yrkesbrødre/-søstre for å bli mer kjente med hverandre og for å diskutere felles utfordringer” sier leder i Region Rogaland i Gartnerhallen, Nicolai Skrettingland. ”Ofte blir det vist til at grøntnæringen ikke er en del av resten av landbruket i Norge. Nå gir vi alle muligheten til å møtes på en og samme arena”.

Oppmøtet på seminarene tidligere år har ligget på ca 250 personer.

- ”Vi håper på at dette opplegget vil styrke deltakelsen. Ideen er god og det er modig gjort av Rogaland å prøve noe nytt. Vi trenger nyskapning også på arrangementsektoren” sier daglig leder i Gartnerhallen, Arnt Foss. For de som primært ønske å treffe samarbeidspartnere og andre fra Gartnerhallen vil han berolige med følgende. ”Alle som deltar i Gartnerhallens arrangement vil bli innlosjert på samme hotell, det er mulig å samles på samme restaurant under middagene og det skal holdes et internt arrangement på fredag og lørdag ettermiddag etter samme lest som tidligere år. Den 4.-6. november er Stavanger stedet for Gartnerhallen!”

For ytterligere informasjon, kontakt:
Nicolai Skrettingland, leder i GH Rogaland, 915 46 773
Arnt Foss, daglig leder i Gartnerhallen, tlf. 957 50 017