Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 23.08.05

Gartnerhallen i spissen for vellykket samarbeidsprosjekt:

Forskning og innovasjon gir varig konkurransekraft og betydelig verdiskapning i norsk landbruk

Med Gartnerhallen i spissen, og med Bama, Planteforsk og Matforsk som samarbeidspartnere, har et fireårig samarbeidsprogram omkring forskning, utvikling og innovasjon allerede gitt betydelig verdiskapning og varig konkurransekraft i norsk landbruk. Et tyvetalls FoU-prosjekter som er gjennomført har vist at det ligger konkurransekraft i norsk kvalitet, forskning, utvikling, nyskapning og nye produksjonsmetoder, som kan bidra til at norske råvarer styrker sin posisjon i forhold til import.

Gartnerhallen har, blant annet gjennom samarbeidsprogrammet, økt sin volumandel av norske produkter i markedet med 7% de siste årene, mens norske produkter totalt sett har hatt en tilbakegang på 1% i samme periode – og importen i perioden har økt med 10%. Norske råvarer har styrket sin posisjon i forhold til import på mange av de områder der Gartnerhallen og samarbeidspartnerne har gjennomført FoU-prosjekter.

Betydelig verdiskapning

Resultatene av prosjektene er svært oppløftende både faglig sett og verdiskapningsmessig. Estimert verdiskapning på produsentnivået alene var 55 millioner kroner allerede i 2004. Verdiskapningen i tiden fremover vil dreie seg om det mangedobbelte og resultatene av samarbeidsprogrammet vil i løpet av en 10 års periode gi en verdiskapning på minst 340 millioner kroner, mens ekstra dekningsbidrag til produsentene vil være i størrelsesorden 120 millioner kroner. I tillegg kommer verdiskapningen i resten av verdikjeden (grossistene og detaljistene).

- Norske forbrukere og det offisielle Norge har bestemt seg: Vi skal leve sunnere. Interessen for frukt og grønt bare øker og øker. Alle forventer mer når det gjelder kvalitet. Gartnerhallen har tatt dette på alvor – og gjort noe med det, sier daglig leder Arnt Foss.

Best i verden

- Nordmenn vil kjøpe norsk når kvaliteten er på topp. Norske råvarer er best i verden. På sitt beste er det ingenting som kommer opp mot hva vi kan produsere her hjemme. Vi har naturgitte forutsetninger som gir konkurransefortrinn når det gjelder smak og kvalitet, og vi har konkurransefortrinn når det gjelder ferskhet og kvalitet på grunn av nærheten til markedet. Men en mer åpen konkurransesituasjon og økt import krever en offensiv utnytting av markedsmulighetene for norsk landbruk, sier Foss, som mener at Gartnerhallen i denne forbindelse er en sterk kraft når det gjelder å dempe behovet for import – og dermed også en sterk kraft i forhold til å gjøre norske produsenter konkurransedyktige i forhold til import.

Gartnerhallen viktig

Han får støtte for dette hos produsenter over hele landet. Talsmann for potetprodusentene i Gartnerhallen, Lars Ullern i Sør-Odal, sier det på denne måten:
- Gartnerhallen har både organisasjon, utviklingsfokus, kvalitetsprodukter, samarbeidspartnere og markedsadgang som tilsier at de kan ta del av en fortsatt betydelig økning i forbruket av norskprodusert frukt og grønt på markedets premisser. Gartnerhallen har gjennom de siste årene dokumentert at de tar ansvar på vegne av produsentene – og til beste for konsumentene. Gartnerhallen er derfor en viktig drivkraft i videreutviklingen av norsk landbruk.

FoU som verktøy

Gjennom samarbeidsprogrammet er det i perioden fra 2000 og frem til i dag totalt gjennomført 20 prosjekter, med en investeringsramme på 50 millioner kroner over fire år. 30 av disse millionene er reist av bransjebedriftene Bama og Gartnerhallen, mens resten er offentlig støtte fra Innovasjon Norge (79%), Forskningsrådet (8%), SPIN (7%) og KSL (6%).

Av investeringsrammen er 20 millioner kroner brukt til kjøp av tjenester fra forskningsinstitusjonene Matforsk og Planteforsk, der 32 forskere og 30 ingeniører og teknikere har deltatt i de ulike prosjektene. På produsentsiden har i alt 260 bønder deltatt i samarbeidsprosjektene, mens alle de ca 1 400 medlemmene i Gartnerhallen vil dra direkte nytte av resultatene som er oppnådd.

- Forskningsinstitusjonene har fått økt næringslivskontakt – med nye arenaer for dialog, utvikling og kompetanseutvikling, bedre nettverk og økt kunnskap om bedriftenes behov og markedets preferanser. Gartnerhallen har, gjennom samarbeidsprogrammet, bidratt til å utvikle en kultur i norsk landbruk for bruk av FoU som verktøy for verdiskapning, sier assisterende forskningsdirektør Nina Heiberg i Planteforsk, som også setter pris på at de gjennom Gartnerhallen har fått en stor og toneangivende samarbeidspartner.

Nye prosjekter

Inspirert av de gode resultatene planlegger samarbeidspartnerne nye prosjekter. Allerede i høst møtes 50 – 70 personer for å identifisere og prioritere nye prosjekter som ytterligere kan bidra til verdiskapning og konkurransekraft i norsk landbruk.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Arnt Foss, daglig leder i Gartnerhallen, tlf. 95 75 00 17
Jens Strøm, kvalitetssjef i Bama, direktør for kvalitet, FoU og næringspolitikk, tlf. 908 47 192
Nina Heiberg, Planteforsk, tlf. 971 40 795
Øydis Ueland, Matforsk, tlf. 996 07 621
Lars Ullern, potetprodusent, tlf. 950 27 226