Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 23.09.03

Bruk av sesongarbeidere hos våre medlemmer ved leveranser til A.L Gartnerhallen og Samarbeidspartnere

Bruk av sesongarbeidere er økende i norsk landbruk og en rekke lover, forskrifter og kvalitetskrav pålegger tiltak som produsentene må forholde seg til.

Lønn og arbeidsvilkår er et vesentlig forhold ved bruk av sesongarbeidere. Gartnerhallen har rettskaffenhet som en av sine sentrale verdier, og dette forutsetter at Gartnerhallens medlemmer må tilby lønn og arbeidsvilkår som er på et nivå som kan være anerkjent av næring og samfunn. Gartnerhallen mener at gjeldende tarifflønn skal settes som minstelønn, og forutsetter at akkordarbeid organiseres slik at minstelønn er innen rekkevidde med en normal innsats. Ved svært god innsats skal lønn pr. time overstige minstelønn.

Bostandard og hygenisk standard for sesongarbeiderne skal være tilfredsstillende og retningslinjer for dette er konkretisert i interne krav i Gartnerhallen som er en del av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

Oppfylling av kravene i KSL er en forutsetning for å ha en gyldig produksjons- og leveringsplan i Gartnerhallen. Dersom det oppstår usikkerhet om kravene er oppfylt vil det settes i verk leveringsstopp. Leveringsstoppen oppheves først når forholdene er dokumentert å være i orden.

Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon i frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på 800 millioner kroner. Gartnerhallen eies av 1700 gartnere og potetdyrkere og har leveringsavtale med Bama Gruppen AS og Norgesgruppen ASA.

For ytterligere kommentarer vennligst kontakt:

Daglig leder Arnt Foss, tlf. 957 50 017
Styreleder Per Odd Gjestvang, tlf. 900 49 069