Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING

(28.03.03) Per Odd Gjestvang fra Østre Toten ble gjenvalgt som styreleder i A.L Gartnerhallen. Det ble også gjenvalg på Clas Huseby fra Larvik som nestleder.

Kirsten Ravnsborg Justad fra Lier ble valgt inn som nytt styremedlem for 2 år. Foruten disse består Landsstyret av Gunnar Wiig fra Klepp, Per S. Hjermann fra Lærdal og Amund Nilssen fra Frosta. Landsstyret ble på dette Årsmøtet redusert fra leder og seks styremedlemmer til leder og fem styremedlemmer medlemmer. Endringen var i tråd med årsmøtevedtaket i fjor om ny organisering.

Ut av Landsstyret gikk Knut Henriksen fra Nøtterøy (2,5 år som styremedlem i tillegg til to år som nestleder) og Svein Olsen fra Grimstad (5 år som styremedlem).