Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING FRA BAMA GRUPPEN AS OG HOFF NORSKE POTETINDUSTRIER BA

INGEN ENDELIG AVTALE OM KJØP AV 75 % AV GRO INDUSTRIER AS

HOFF Norske Potetindustrier BA og BAMA Gruppen AS er ikke blitt enige om endelig kjøpsavtale for kjøp av BAMA Gruppen AS' eierandel på 75 % i GRO Industrier AS. Uenigheten gjelder blant annet endelig kjøpesum, og partene har konkludert med at det ikke er grunnlag for å fortsette forhandlingene.
Partene inngikk den 15. januar i år en intensjonsavtale om kjøp av de 75 % av aksjene i GRO Industrier AS som eies av BAMA Gruppen AS. Intensjonsavtalen inneholder flere forbehold som skulle avklares før inngåelsen av endelig kjøpsavtale, blant annet en selskapsgjennomgåelse (due diligence). Det er nå gjennomført en slik gjennomgåelse av GRO Industrier AS, og partene er uenige om hvorvidt denne skal ha konsekvenser for den endelige kjøpesum.
Det er ikke foretatt disposisjoner hos noen av partene eller i selskapet som forandrer grunnlaget for videre ordinær drift. Dermed vil både GRO Industrier AS og HOFF Norske Potetindustrier BA drives videre som før.

Kontakt:
Styreleder Ole Festad Lund, tlf 907 65 750
Adm direktør Ragnar Strand, tlf 900 34 000
Adm direktør Rune Flaen i BAMA Gruppen AS, tlf 22 88 05 00/950 88 715