Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 27.02.03

Økt salg og overskudd i A.L Gartnerhallen

Medlemmene i A.L Gartnerhallen økte sitt salg med 10% i verdi og 2% i mengde. Veksten var på linje med de siste års utvikling. Salgsinntektene i A.L Gartnerhallen ble i 2002 NOK 841 mill. og driftsresultatet på NOK 3 mill. Dette er første år siden 1998 at driftsresultatet er positivt.

Utviklingen var mest positiv i konsummarkedet med en økning på hele 13% i verdi og 8% i mengde. Hovedårsaken til denne økningen skyldes god tilgang på norske lagervarer fra 2001-sesongen. Økningen i siste halvår i forhold til året før var 6% økning på verdi og 2% på mengde.

A.L Gartnerhallen inntektsførte NOK 7,2 mill. som resultat fra investering i de tilknyttede selskapene GRO AS og GRO Industrier AS.

For ytterligere kommentarer vennligst kontakt

Daglig leder Arnt Foss, tlf. 957 50 017
Styreleder Per Odd Gjestvang, tlf. 900 49 069