Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING FRA HOFF Norske Potetindustrier

HOFF Norske Potetindustrier kjøper GRO Industrier fra BAMA

GJØVIK, 22. januar 2002: HOFF Norske Potetindustrier, som eies av 4000 norske potetbønder, har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe BAMA Gruppens 75 prosents eierandel i GRO Industrier AS. Ambisjonen er å styrke produktutvikling og markedsføring innen segmentet langtidsholdbare poteter, grønnsaker, frukt og bær. AL Gartnerhallen, som eier de resterende 25 prosent av aksjene i GRO Industrier, er positiv til intensjonsavtalen.

Det sammenslåtte selskap vil sysselsette ca. 570 årsverk og vil omsette for ca. 900 millioner norske kroner. HOFF opererer i markedet for ferdige middagsretter, et marked der bl.a. pasta, ris, pizza, nudler og ferdige middagsblandinger inngår. Gjennom oppkjøpet styrker selskapet sin posisjon i segmentet foredlede potetprodukter, og utvider sitt produktspekter til også å gjelde bearbeidede grønnsaker, frukt og bær.

Transaksjonen er mer strategisk enn finansielt rettet. Med fokus på ulike kjerneområder betegner både kjøper og selger avtalen som ”riktig”.

Synergier og innovasjon

- En stor del av virksomheten i GRO Industrier er sammenfallende med deler av virksomheten i HOFF, sier styreleder i HOFF, Ole Festad Lund. – Derfor mener vi at det er riktig å forsøke å oppnå de samordningsgevinster som er mulig, for å bedre en presset lønnsomhet på denne sektoren, fortsetter han. – Det sentrale for produsentsamvirket er å sikre og styrke avsetningen av eiernes produkter, samt å ha en så effektiv foredlingsindustri som mulig. Det oppnår vi gjennom en slik samordning, sier han.

- Ferdigretter basert på norske grønnsaker og poteter opplever et stadig sterkere press fra produktgrupper som pasta, ris, pizza og ”fastfood”. For å møte presset må vi ha sterkere og mer effektive enheter, som kan fokusere på produktutvikling og markedsføring. Kjøpet av GRO Industrier vil gi noe rom for tradisjonell effektivisering. Men først og fremst vil synergiene komme fra å samle kompetanse og markedsføring, og ved å kunne bygge sterke varemerker i et bredere produktspekter, sier adm. direktør i HOFF Ragnar Strand.

- Forbrukerne vil først og fremst merke endringen gjennom nye, spennende produkter i disken. Dessuten finnes det en voksende gruppe forbrukere som foretrekker norske produkter basert på norske råvarer, som denne transaksjonen vil bidra til å sikre, fortsetter Strand.

Sikrer norske produsenter

- En enda sterkere eiermessig forankring i det norske produksjonsmiljøet for poteter og grønnsaker vil være positivt for våre medlemmer i en markedssituasjon hvor stor makt ligger hos kjedene i omsetningsleddet. Med et stadig sterkere press mot produsentenes rammebetingelser vil en sterk industriproduksjon som sikrer avsetning for norske råvarer være både riktig og viktig, sier styreleder Per Odd Gjestvang i AL Gartnerhallen.

Fokus på kjernevirksomheten

- Tøff konkurranse fører til at vi alle må fokusere sterkere på det vi kan best. For BAMAs del er det ferskvare. Vi må derfor fokusere både kompetanse og økonomiske ressurser mot kjernevirksomheten, slik at vi sikrer oss tilstrekkelig konkurransekraft i vårt kjerneområde. BAMA har investert betydelig i å utvikle GRO Industrier gjennom våre år som eiere, men med industriell produksjon av bearbeidede produkter som sitt kjerneområde, tror vi HOFF er i stand til å gjøre de neste løftene for virksomheten bedre enn oss, sier adm. dir. Rune Flaen i BAMA.

Bakgrunn

GRO Industrier er en sentral aktør innen produksjon av langtidsholdbare poteter, grønnsaker, frukt og bær. Selskapet leverer først og fremst til næringsmiddelindustri-, storkjøkken- og dagligvaresektorene. GRO Industrier omsatte i 2002 for ca. 485 millioner norske kroner.

HOFF Norske Potetindustrier er leverandør av potetbaserte næringsmidler. Selskapet omsatte i 2002 for ca. 420 millioner norske kroner og har ca. 300 ansatte i virksomheten. HOFF Norske Potetindustrier eies av 4000 norske bønder.

AL Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon i frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på 800 millioner kroner. AL Gartnerhallen eies av 1750 gartnere og potetdyrkere.

BAMA Gruppen er Norges fremste frukt- og grønt-grossist og er en av Norges største næringsmiddelaktører. Selskapet er inndelt i i fire virksomhetsområder; dagligvare - storkjøkken - industri - blomster, og har ca. 1.700 ansatte. BAMA Grupper hadde i 2002 en omsetning på 4,6 milliarder kroner og selskapet har ca. 1.700 ansatte.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Ole Festad Lund i HOFF Norske Potetindustrier, mobiltlf. 907 65 750
Adm. direktør Ragnar Strand i HOFF Norske Potetindustrier, mobiltlf. 90034 000
Adm. direktør Rune Flaen i Bama Gruppen, mobiltlf. 950 88 715
Adm. direktør Hans Kristian Hustad, GRO Industrier AS, mobiltlf. 905 62 500
Styreformann Per Odd Gjestvang i AL Gartnerhallen, mobiltlf. 900 49 069