Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Trenger birøktere

Norge mangler honning, og med mer pollinering med bier kunne frukt- og bæravlingene også vært større og mer stabile.  Sammen med Gartnerhallen jobber fruktbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane for at flere blir profesjonelle birøktere. 

NorgesGruppen vil ha mer lokalprodusert honning og Gartnerhallen vil ha større og mer stabile avlinger. Dette har resultert i at Gartnerhallens FoU-avdeling er satt på saken for å øke antall bikuber hos bær- og fruktdyrkere i Sogn og Fjordane og Hordaland.


Første møte med bransjen fant sted fredag 15. januar. Med på prosjektet er Ressursenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, Hardanger Fjordfrukt, Fylkesgartnaren i Sogn og Fjordane/Hordaland, Hardanger Fruktrådgivningen, Norges Birøktarlag og Honningcentralen.  


-Det er mange gamle myter som henger igjen, men landbruket er endret og villbier klarer ikke lenger jobben med å pollinere. Vi trenger birøktere som kan pollineringsretta birøkt for å øke avlingene, sier Nina Heiberg, forsknings- og utviklingssjef i Gartnerhallen.


Gartnerhallen er med i prosjektet fordi de ønsker større avlinger og ikke minst mer stabile avlinger i dårlige år. I første omgang undersøker gruppen hvordan man kan kartlegge avlingsøke hos de enkelte bønder som bruker biøkt profesjonelt.


-Det er dårlig med norsk tallmateriell, selv om det finnes mange undersøkelser som viser effekten fra utlandet. Mange norske bønder som allerede bruker pollineringsretta birøkt har sett effekten, men ikke dokumentert den, sier Marco Neven, som representerer Norges Birøktarlag i gruppa. Han er birøkter og lærer ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, der han i samarbeid med Ressurssenteret holder kurs i pollineringsretta birøkt i april.


16 årsverk

I Hardanger er det for eksempel behov for minst 16 birøktere som alle kan få til et årsverk hver ved å tilby sine tjenester til fruktdyrkere. For et årsverk med birøkt regner man omtrent 250 kuber.


Hardanger fjordfrukt organiserer per i dag det praktiske rundt blant annet bestilling og leie av kuber. - Men det er hverken nok bikuber eller interesse. De fleste birøkterne har det som hobby, men vi mener det er rom for å drive profesjonelt med pollineringsretta birøkt, sier Leif Øye Ved Hardanger Fjordfrukt.


- Vi må vise hvilket verdiskapningspotensiale det ligger i bruk av birøkt, sier Nina Heiberg.


Hun viser til at Norgesgruppen er veldig interessert i å få mer norskprodusert honning i hyllene. - Slik som "Epler fra Hardanger" er en merkevare, kan "Honning fra Hardanger" også bli det, sier Heiberg.


Fra hobby til yrke

Kurset i pollineringsretta birøkt er delt i tre samlinger på to dager, med både praktiske øvelser og teori. Det er åpent for alle, både de som er nybegynnere og de som har bier som hobby men som vil lukte på mulighetene for å ta spranget over til å få det som yrke.


- Birøkt har til dels samme arbeidstopper som fruktdyrking, men en kombinasjon er fint mulig, mener kursleder Marco Neven. Kurset kan også være aktuelt for andre innen landbruksnæringen som ønsker å utvide inntekstgrunnlaget på gården. 


Bransjen er samlet og klare for å ta i et tak for å få økt bruk av pollineringsretta birøkt. Her fra et første møte i vinter: Fra venstre bak: Endre Bjortveit, Norsk Fruktrådgiving Hardanger, Leif Øye, Hardanger Fjordfrukt, Marco Neven, Sogn Jord- og Hagebruksskule, Foran fra Venstre: Nina Heiberg, Leder for Forsking og Utvikling i Gartnerhallen, Anne Karin Hatling, Sogn Jord- og Hagebruksskule/ Ressursenteret og Jon Anders Stavang, Fylkesgartnar i Sogn og Fjordane. Geir Vagle Stangeland, Honningcentralen var ikke tilstede da bilde ble tatt.


Ta kontakt med Anne Karin Hatling ved Sogn Jord- og Hagebruksskule for mer info:
E-post:
anne.karin.hatling@sfj.no 
Telefon: 57 63 71 02


Her kan du melde deg på kurset: Grunnkurs i pollineringsretta birøkt