Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Avtale om levering av erter via A.L Gartnerhallen til GRO Industrier AS (25.09.01)

A.L Gartnerhallen, Kontraktsdyrkernes Landsslag, Hedmark Kontraktdyrkerlag og Midtre Vestfold Kontraktdyrkerlag har inngått avtale om levering av erter til GRO Industrier AS i Tønsberg og Brumunddal.

Utgangspunktet for avtalen er at Gartnerhallen har leveringsavtale med GRO Industrier AS. Dette betyr at GRO Industrier AS må dekke sitt råvarebehov gjennom leveranser fra A.L Gartnerhallen. Gartnerhallen har i dag ikke egne medlemmer som dekker hele behovet for erter til industrien. Produksjon av erter på den enkelte driftsenhet skjer med varierende års mellomrom (bl.a. pga vekstskifte). Samtidig forutsetter medlemskap i Gartnerhallen at den enkelte medlem har leveranser hvert år. Derfor er ordinært medlemskap i A.L Gartnerhallen ikke aktuelt for de fleste som produserer erter til dypfryste grønnsaker.

Produsentene av erter ønsker leveranser til GRO Industrier AS gjennom A.L Gartnerhallen, og partene ser seg best tjent med at en part representerer produsentene i forhandlinger om leveranser til GRO Industrier AS. Partene er enige om at dette skal være A.L Gartnerhallen ved Industriprodusentlaget.

Hedmark Kontraktdyrkerlag og Midtre Vestfold Kontraktdyrkerlag skal danne et felles erteutvalg. Erteutvalget skal utpeke en representant som deltar i prisforhandlingene.