Dette er Gartnerhallen

Visjoner og verdier

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på over 2 milliarder kroner.

Omkring 1150 gartnere og potetdyrkere er sammen om å eie samvirkeforetaket Gartnerhallen, som sikrer forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter – med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler.

Gartnerhallen samarbeider med de store aktørene innen industri, distribusjon og omsetning i Norge i dag

Se film (Filmen krever ADSL linje eller bedre)