Medlemsskap

Gartnerhallen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og vekslende kapital. For foretakets forpliktelser hefter hvert medlem bare med sitt tegnede andelsbeløp. Forretningsadressen er Oslo.

Gartnerhallen SA har som formål å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser. Formålet søkes oppnådd gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, produksjonsplanlegging og andre aktuelle tiltak. Gartnerhallen SA kan ved innskudd eller på annen måte ta del i andre foretak og inngå avtaler for å oppnå formålet i samarbeid med andre organisasjoner eller bedrifter.

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt, bær og planter kan ha medlemskap i Gartnerhallen SA. Medlemskapet skal registreres på organisasjonsnummer. Medlemskap i Gartnerhallen SA fordrer produksjonsplan eller kontrakt samt leveranse gjennom Gartnerhallen SA. 

Inntil to personer knyttet til enkeltpersonforetak kan registreres i et felles medlemskap. I andre foretaksformer skal alle eierne av foretaket registreres i et felles medlemskap.

Gartnerhallen forventer at nye medlemmer vil bidra til at Gartnerhallen oppfyller sine løfter om å skape verdier, å levere riktig produkt, i rett mengde, til rett tid, å ha fagkunnskap som utvikler vår bransje og å være en garantist for trygge frukt-og grøntprodukter. 

Nye medlemmer må være kjent med Gartnerhallens vedtekter. Som medlem forventes det at planer og inngåtte avtaler og de retningslinjer og bestemmelser disse bygger på blir overholdt. 

Det forventes at det ved tvil om forståelsen av vedtekter og regler tas kontakt med Gartnerhallen, og at medlemmene dyrker etter inngått plan til Gartnerhallen og evt, til andre varemottakere det er gitt dispensasjon for. Gartnerhallen forventer at det gis fullt innsyn i foretakets avtaler mht. produksjon, drift, KSL og arbeidskraft. 

Kontaktpersoner i Gartnerhallen: Stian Vik Thomassen (produksjonssjef) og Ellen Garmann          (23 24 93 00).

Søknadsskjema kan lastes ned her.

Enkelte dokumenter er i PDF-format. Dersom du ikke har installert program som leser dette formatet kan du gjøre det her. Klikk på bildet til høyre.