Historikk

Gartnerhallen ble startet i 1930 av en gruppe menn med tilhørighet i næringen i Osloområdet. Gartnerskolebestyrer Oddvar Lund er fremholdt som den drivende kraften i oppstarten. Konstituerende møte ble holdt i Håndverkeren i Oslo og formålet var å drive auksjonssalg. Første driftsår var trangt og det ble vedtatt å legge ned virksomheten, men etter noen uker ble den tatt opp igjen. Og siden har Gartnerhallen vært i virksomhet.

Frem til 1997 hadde Gartnerhallen egne salgs- og markedsfunksjoner. Ved inngåelsen av et langsiktig samarbeid med NorgesGruppen og Bama Gruppen gikk Gartnerhallen over til å være en mer rendyrket produsentorganisasjon med hovedansvar for produksjon, produktutvikling og forsyning. Bama Gruppen fikk ansvar for distribusjon, salg og markedsføring til dagligvare- og storkjøkken-markedet. Gartnerhallen er fortsatt inne i vegetabilindustri gjennom sin eierandel i Bama Industri AS.

I 2011 ble A.L Gartnerhallen et samvirkeforetak etter samvirkeloven og endret navn til Gartnerhallen SA.