Eierskap i selskaper

Gartnerhallen har eierinteresser i flere selskaper innen planter, foredling og distribusjon.

GRO Eiendom AS er eid av NorgesGruppen ASA (41%), Gartnerhallen SA (39%) og Bama Gruppen AS (20%). Selskapet er et eiendomsselskap og leier ut bygg og anlegg innen distribusjon av frukt og grønt. GRO Eiendom AS er et tilknyttet selskap.

GRO Industrier AS ble i juni 2007 solgt til Findus Norge AS. Frem til da var selskapet  eid av Bama Gruppen AS (75%) og Gartnerhallen SA (25%). GRO Industrier ble 29. august 2009 innfusjonert i Findus Norge AS.

Bama Industri AS er eid av Bama Gruppen AS (92,1%) og Gartnerhallen SA med (7,9%). Selskapet består av flere produksjonsbedrifter innenfor industriell bearbeiding og ferskforedling av frukt, poteter og grønnsaker.

Telefrukt AS eies av Bama Telemark AS (45 %), Telefrukt Produsentlag (45 %) og Gartnerhallen SA (10 %). Selskapet driver mottak, lagring, pakking og salg av frukt.

NORGRO AS er eid av GRØNT AS (80 %) og Gartnerhallen SA (20 %). Selskapet er et landsdekkende salgsselskap for yrkesdyrkermarkedet innen hagebruk. Gartnerhallen SA kom inn på eiersiden i 2009 samtidig som plante- og settepotetsalget ble overført fra Gartnerhallen til NORGRO. NORGRO AS er et tilknyttet selskap.

Overhalla Klonavlssenter AS er et prebasissenter i den statskontrollerte settepotetavlen. Gartnerhallen SA eier 41,9% i selskapet.

Graminor AS er et nyetablerte selskap (2001) som har utspring i tidligere Norsk Kornforedling AS. Her er den norske planteforedlingen i korn, oljevekster, fôrvekster, poteter, frukt og bær samlet. Gartnerhallen SA eier 4,8 % av selskapet.

Sagaplant AS ble etablert 1.september 2008 gjennom en ordinær virksomhetsoverdragelse fra Gartnerhallen SA av Eliteplantestasjonen i Sauherad. Sagaplant er eid av Gartnerhallen SA (34%) sammen med Graminor AS (20%), Norgro AS (20%) og E-Plant Norge BA (10%) og Bioforsk (6%). 

Njøs Næringsutvikling AS ble etablert 29. august 2007og er et prosjektbasert selskap Njøs næringsutvikling arbeider med nyskaping og næringsutvikling i frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt. Gartnerhallen SA eier 22,2 % av selskapet.

Konservesfabrikken i Lier AS er eid av flere produsenter (63%) og A.L Gartnerhallen SA (37%). Selskapet har siden 1983 overlatt til Gartnerhallen SA (i dag Findus Norge AS) og ta seg av konservering og salg av frukt, bær og grønnsaker. Selskapet forvalter i dag tomtearealer og deler av bygningsmassen.

Lier Fruktlager AS har som formål å drive med forvaltning av eiendom og delta i andre virksomheter i tilknytning til næringen. Gartnerhallen SA har 15,2% av aksjene i selskapet. Selskapet eide 100% av Gartnersenteret AS inntil det i 2009 ble solgt til NORGRO AS. NORGRO AS leier lokaler av Lier Fruktlager AS. Selskapet ble omdannet fra andelslag til aksjeselskap i 2010.