Visjoner og verdier

Gartnerhallen – Dyrker godt liv!

Dette er slagordet eller visjonen for Gartnerhallen. ”Dyrker godt liv” viser til at produktene vi leverer er gode, sunne, trygge og holder høy kvalitet. I tillegg viser vi hva våre produkter bidrar til: Et sunnere liv for forbrukerne.

Ordet ”dyrker” har en dobbeltbunn: Det beskriver det vi gjør rent konkret i veksthus og på jorder, samtidig som det understreker at vi liker det vi gjør – at vi legger sjelen i produkter og produksjon.

Dette bidrar vi med

Vi skaper verdier

 • Vi gir våre medlemmer god og økende markedsadgang, informasjon og rådgivning om marked og produksjon, gode fellesløsninger for kostnadseffektiv produksjon og FoU/PU som bidrar til økt verdiskapning. I tillegg legger vi verdien som ligger i et sterkt sosialt og faglig fellesskap.
 • Vi gir våre kunder kvalitetsprodukter som bidrar til økt salg og verdiskapning
 • Vi gir forbruker matopplevelser og bidrar til sunt kosthold/god helse.
 • Vi bidrar til levende kulturlandskap, matsikkerhet, arbeidsplasser, kompetanse og bedre ressursutnyttelse.

Vi leverer riktig produkt, i rett mengde, til rett tid

 • Vår produksjonsplanlegging sikrer
  - våre kunder de produkter de trenger, når de trenger dem - i henhold til kvalitetsspesifikasjon.
  - en markedstilpasset produksjon – der utgangspunktet er forbrukers behov og ønsker.
  - at produktene produseres der de har de best naturgitte forutsetninger både mht smak, kvalitet, kostnadseffektivitet og markedsnærhet.
 • Vi har produsenter over hele landet – og sikrer kortreist mat; Effektiv og fleksibel leveranse, friske produkter og reduserte frakt-kostnader og forurensing.

Vi har fagkunnskap som utvikler vår bransje

 • Vår organisasjon er et senter for kompetanseheving innenfor vårt fagfelt.
 • Vi er en pådriver for et stort forskningsmiljø som bidrar i utvikling av produksjonsmetoder og produktutvikling
 • Vi har har et høyt kompetansenivå og stor integritet

Vi er en garantist for trygge frukt-og grøntprodukter

 • Som Norges største produsentorganisasjon tar vi et særlig ansvar for oppfølging av forskrifter og prosedyrer for trygg matvareproduksjon – både som organisasjon og enkeltmedlemmer
 • Våre pakke- og logistikksystemer sikrer god kontroll og sporbarhet i alle ledd.
 • Vi driver en ansvarlig ressursforvaltning og står for etisk produksjon.

Slik vil vi bli oppfattet

Nytenkende

- Vi er ærgjerrige og løsningsorienterte.
- Vi ser på markedsmuligheter – og uvikler oss i tråd med dem
- Vi tenker nytt både på produkter og produksjonsmetoder

Lagspillende

- Samarbeid er en forutsetning for å gi forbruker de beste frukt-og grøntproduktene
- Vi er et team med sterk lagfølelse – hvor alle drar lasset sammen.
- Vi er en rause og romslige –både som organisasjon og enkeltmedlemmer

Ansvarlig

- Vi holder det vi lover – og er til å stole på
- Vi er solide, nøyaktige og etterrettelige i alt vi gjør

Engasjert

- Vi har et ekte og sterkt forhold til produksjon, samarbeid og utvikling
- Vi viser arbeidsglede – og humør.