Dette er Gartnerhallen

Visjoner og verdier

A.L Gartnerhallen er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på ca. 1 milliard kroner.

Omkring 1400 gartnere og potetdyrkere er sammen om å eie andelslaget Gartnerhallen, som sikrer forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter – med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler.

Gartnerhallen samarbeider med de store aktørene innen distribusjon og omsetning av frukt og grønnsaker i Norge i dag, og har blant annet aktivt eierskap i GRO Industrier AS, som er en betydelig næringsmiddelprodusent med hovedvekt på vegetabilske produkter (for eksempel dypfryste grønnsaker, pommes frites og hermetisk frukt).